Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Stulginskis, Aleksandras

1885 02 26–1969 09 22

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, antrasis Lietuvos Respublikos Prezidentas, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas

Biobibliografija ›