Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Statistikos leidiniai

  • Lietuvos bibliotekų 2015 m. statistika / parengė Roberta Šurkutė. – 2016. 194 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos bibliotekų 2014 m. statistika / parengė Roberta Šurkutė; spec. red. Rimalda Kvietkauskienė. – 2015. – 198 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos bibliotekų 2011 m. statistika / parengė Antanas Senkus; spec. red. Rimalda Kvietkauskienė. – 2012. – 223 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos spaudos statistika 2016 / sudarė Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė, ats. red. Nijolė Bliūdžiuvienė. – 2017. – 84 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos spaudos statistika 2015 / sudarė Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė, ats. red. Nijolė Bliūdžiuvienė. – 2016. – 82 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos spaudos statistika 2014 / sudarė Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė, spec. red. Nijolė Bliūdžiuvienė. – 2015. – 86 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos spaudos statistika 2013 / sudarė Rita Markevičienė, Laima Tamulynienė, spec. red. Nijolė Bliūdžiuvienė. – 2014. – 87 p. (Skaityti PDF ›)
  • Lietuvos spaudos statistika 2012 / ats. red. Danutė Sipavičiūtė. – 2013. – 86 p. (Skaityti PDF ›)