Telefonas Klaustukas Sitemap

Einamosios bibliografijos leidiniai

Nacionalinės bibliotekos rengiami nacionalinės einamosios bibliografijos leidiniai skirti teikti bibliografinę informaciją apie Lietuvoje publikuotus dokumentus, gautus privalomojo egzemplioriaus pagrindu.

BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. KNYGOS

Bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išleistų knygų, albumų, plakatų, portretų, atvirukų, natų, žemėlapių, leidinių Brailio raštu ir kitų neserialinių leidinių bibliografiniai įrašai. Pateikiamos pagalbinės asmenvardžių, antraščių, serijų, leidėjų tarptautinių standartinių knygos numerių (ISBN) ir muzikos leidinio numerių (ISMN) rodyklės.

Bibliografijos žinios. Knygos : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 12 ; 2007– . – Vilnius, 1996– . – Kasmetinis, 2007– . – Mėnesinis, 1996–2006. – ISSN 1392-1738.

Bibliografijos žinios. Knygos [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015– . – Vilnius, 2016– . – Kasmetinis. – ISSN 2538-6891

2015. – 2016. – 1 pdf failas (522 p.). – ISBN 978-609-405-143-2
2016. – 2017. – 1 pdf failas (480 p.). – ISBN 978-609-405-166-1
2017. – 2018. – 1 pdf failas (452 p.). – ISBN 978-609-405-186-9
2018. – 2019. – 1 pdf failas (454 p.) – ISBN 978-609-405-200-2
2019. – 2020. – 1 pdf failas (488 p.) – ISBN 978-609-405-201-9
2020. – 2021. – 1 pdf failas (439 p.) – ISBN 978-609-405-185-2
2021. – 2022. – 1 pdf failas (463 p.)


BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. SERIALINIAI LEIDINIAI

Elektroninėje bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvoje išėjusių serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių bibliografiniai įrašai grupuojami pagal leidinių rūšis: laikraščiai; žurnalai, biuleteniai ir kiti informaciniai leidiniai; periodiniai ir metiniai rinkiniai. Atskirą grupę sudaro leidiniai, specialiai pritaikyti skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams: leidiniai Brailio raštu ir garsiniai žurnalai. Bibliografijos rodyklėje pateikiamos interaktyvios pagalbinės antraščių, tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN) su registracinėmis antraštėmis rodyklės.

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015–. – Vilnius, 2016–. – Kasmetinis. – ISSN 2538-6883

2015. – 2016. – 1 pdf failas (114 p.). – ISBN 978-609-405-142-5
2016. – 2017. – 1 pdf failas (93 p.)
2017. – 2018. – 1 pdf failas (82 p.)
2018. – 2019. – 1 pdf failas (79 p.)
2019. – 2020. – 1 pdf failas (78 p.)
2020. – 2021. – 1 pdf failas (64 p.)
2021. – 2022. – 1 pdf failas (61 p.)
2022. – 2023. – 1 pdf failas (59 p.)


BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. GARSO IR VAIZDO ĮRAŠAI, ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI

Elektroninėje bibliografijos rodyklėje skelbiami garso įrašų (muzikos įrašų, garsinių knygų ir kitų garso įrašų), elektroninių išteklių fizinėse laikmenose ir vaizdo įrašų bibliografiniai įrašai. Bibliografijos rodyklėje pateikiamos interaktyvios pagalbinės asmenvardžių, antraščių, leidėjų registracijos numerių, leidėjų ir tarptautinių standartinių knygos numerių (ISBN) bei tarptautinių standartinių serialinio leidinio numerių (ISSN) rodyklės.

Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2015–. – Vilnius, 2016–. – Kasmetinis. – ISSN 2538-662X

2015. – 2016. – 1 pdf failas (68 p.)
2016. – 2017. – 1 pdf failas (82 p.)
2017. – 2018. – 1 pdf failas (77 p.)
2018. – 2019. – 1 pdf failas (69 p.)
2019. – 2020. – 1 pdf failas (86 p.)
2020. – 2021. – 1 pdf failas (57 p.)


BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOS. DISERTACIJOS

Elektroninėje bibliografijos rodyklėje skelbiami Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje gautų disertacijų ir jų santraukų bibliografiniai įrašai. Jei doktorantai yra pateikę disertacijas ir (arba) jų santraukas Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje (eLABa ETD), pateikiama „Nuoroda į eLABa“. Ją suaktyvinus, galima viešai susipažinti su santraukomis ir mokslo darbais einamuoju metu ar pasibaigus viešos prieigos prie dokumentų draudimo laikotarpiui. Pateikiama interaktyvi pagalbinė asmenvardžių rodyklė.

Bibliografijos žinios. Disertacijos [Elektroninis išteklius] : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2019–. – Vilnius, 2020–. – Kasmetinis. – ISSN 2669-1523

2021. – 2022. – 1 pdf failas (89 p.). – ISSN 2669-1523
2020. – 2022. – 1 pdf failas (87 p.). – ISSN 2669-1523
2019. – 2020. – 1 pdf failas (91 p.). – ISBN 978-609-405-195-1


BIBLIOGRAFINĖ INFORMACIJA APIE LIETUVOJE NUMATOMUS LEISTI IR IŠLEISTUS LEIDINIUS

Savaitinis elektroninis leidinys rengiamas leidybinio katalogavimo įrašų pagrindu.

Numatomi leidiniai [Elektroninis išteklius]. – 2019, bal. 29/geg. 5 (Nr. 18)– . – Vilnius, 2019– . – Savaitinis. – ISSN 2669-0438. – www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai

Savaitinis elektroninis leidinys rengiamas remiantis Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) įrašais, kurie parengti Nacionalinei bibliotekai gavus dokumentų privalomąjį egzempliorių.

Informacija apie Lietuvoje išleistus leidinius, gautus Nacionalinėje bibliotekoje [Elektroninis išteklius]. – 2017, Nr. 1(4134) (saus. 2/8)–. – Vilnius, 2017–. – Savaitinis. – ISSN 2538-6859. – www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai


ANKSČIAU LEISTI EINAMOSIOS BIBLIOGRAFIJOS LEIDINIAI

Bibliografijos žinios. Garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 2007–2014. – Vilnius, 2008–2015. – Kasmetinis. – ISSN 2029-1353.

Bibliografijos žinios. Knygos. Pagalbinės rodyklės. – 1998–2006. – Vilnius, 1999–2007. – Kasmetinis. – ISSN 1392-7221.

Bibliografijos žinios. Garso dokumentai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1997 ; 1998, Nr. 1–2006, Nr. 2. – Vilnius, 1998–2006. – 2 leid. per metus, 1998–2006. – Kasmetinis, 2007. – ISSN 1392-5202.

Bibliografijos žinios. Lituanika : Lietuva pasaulio spaudoje. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 2 ; 2007–2009. – Vilnius, 1996–2010. – Kasmetinis, 2007–2009. – 2 kartus per metus, 2004–2006. – Mėnesinis, 1996–2003. – ISSN 1392-1762. 

Bibliografijos žinios. Straipsniai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1996, Nr. 1–2006, Nr. 12. – Vilnius, 1996–2006. – Mėnesinis. – ISSN 1392-1746.

Bibliografijos žinios. Serialiniai leidiniai : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1995–2015. – Vilnius, 1996–2016. – Kasmetinis. – ISSN 1392-1754.

Bibliografijos žinios : Lietuvos valstybinės bibliografijos rodyklė. – 1992, Nr. 1–1995, Nr. 12. – Vilnius, 1992–1995. – Mėnesinis. – ISSN 1392-0308.

Lietuvos TSR spauda : valstybinė suvestinė bibliografija : [1940–1975]. – Vilnius, 1962–1992. – 3 t. 5-iose kn.

T. 1, 1940–1955. Kn. 1. – 1962. – XII, 816 p., [12] iliustr. lap.
T. 1, 1940–1955. Kn. 2, Periodiniai leidiniai, disertacijų autoreferatai, gaidos, vaizduojamojo meno spaudiniai, žemėlapiai. – 1964. – XIV, 414, [1] p., [11] iliustr. lap.
T. 2, 1956–1965. Kn. 1, Knygos ir brošiūros. – 1980. – VIII, 799, [1] p.
T. 2, 1956–1965. Kn. 2, Periodiniai leidiniai, disertacijų autoreferatai, gaidos, vaizduojamojo meno spaudiniai, žemėlapiai. – 1982. – X, 620, [1] p.
T. 3, 1966–1975. Kn. 1, Knygos ir brošiūros. – 1992. – 1055, [1] p. – ISBN 5-417-00223-2

„Spaudos metraštis“ – sudėtinis leidinys, sudarytas iš dalių: „Knygų metraštis“ (1957–1991), „Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis“ (1957–1991), „Muzikinės literatūros metraštis“ (1957–1991), „Vaizduojamojo meno metraštis“ (1957–1991), „Tarybinės lituanikos metraštis“ (1957–1988), „Lituanikos metraštis“ (1989–1991), „Recenzijų metraštis“ (1957–1991), „Periodinių leidinių metraštis“ (1957–1991)

Spaudos metraštis : Lietuvos TSR valstybinės bibliografijos organas. – 1957, Nr. 1 (sausis)–1991, Nr. 12. – Vilnius, 1957–1991. – Mėnesinis. – ISSN 0135-1354.

Periodinių leidinių metraštis. – 1949 ; 1951–1954. – Vilnius, 1949, 1953–1955. – Įvairaus dažnumo. – ISSN 1822-6833.

Žurnalų ir laikraščių straipsnių metraštis : valstybinė bibliografija. – 1947, Nr. 1 (sausis/kovas)–1956, Nr. 12 (gruodis). – Vilnius, 1947, 1949–1956. – Mėnesinis, 1949–1956. – Ketvirtinis, 1947. – ISSN 1822-5802.

„Knygų metraštis“ – sudėtinis leidinys, sudarytas iš dalių: „Knygos“ (1947–1948), „Gaidos“ (1947–1948), „Vaizduojamasis menas“ (1947–1948), „Palaidi spaudiniai“ (1947–1948), „Recenzijos“ (1947), „Knygų recenzijos“ (1948), „Knygų metraštis“ (1949–1956), „Gaidų metraštis“ (1949–1954), „Muzikinės literatūros metraštis“ (1955–1956), „Vaizduojamojo meno metraštis“ (1949–1956), „Palaidų spaudinių metraštis“ (1949–1952), „Knygų recenzijų metraštis“ (1949–1950), „Tarybinės lituanikos metraštis“ (1951–1956)

Knygų metraštis : valstybinė bibliografija. – 1947, Nr. 1 (sausis/kovas)–1956, Nr. 4. – Vilnius, 1947–1956. – Ketvirtinis, 1947, 1949–1956. – Kasmetinis, 1948. – ISSN 1822-5799.

Lietuvos TSR knyga : valstybinė bibliografija. – 1940/41–1946. – Vilnius, 1949–1953. – Įvairaus dažnumo.

Bibliografijos žinios : [Lietuvos bibliografijos instituto žurnalas]. – 1928, Nr. 1–1943, Nr. 6(104). – Kaunas, 1928–1943. – 8 leid. per metus, 1939–1943. – Dvimėnesinis, 1928–1938.

Knygos : bibliografijos ir kritikos žurnalas. – 1922, Nr. 1–1926, Nr. 7. – Kaunas, 1922–1926. – Įvairaus dažnumo.


ANKSČIAU LEISTA BIBLIOGRAFINĖ INFORMACIJA APIE LIETUVOJE NUMATOMUS IŠLEISTI IR IŠLEISTUS LEIDINIUS

Numatomos leisti knygos [Elektroninis išteklius]. – 2000, rugs. 1/10 (Nr. 1)–2019, bal. 22/28 (Nr. 17). – Vilnius, 2000–2019. – Savaitinis. – ISSN 1648-0473. – www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje [Elektroninis išteklius]. – 1998, Nr. 68 (gruod. 7/13)–2016, Nr. 53(4133) (gruod. 26/30). – Vilnius, 1998–2016. – Savaitinis. – ISSN 1392-4850. – www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje. – 1990, [Nr.] 6(2203) (vas. 5/11)–2016, Nr. 53(4133) (gruod. 26/30). – Vilnius, 1990–2016. – Savaitinis. – ISSN 1392-2025.

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Tarybų Lietuvoje. – 1960, Nr. 1(617) (saus. 1/10)–1990, Nr. 5(2202) (saus. 29/vas. 4). – Vilnius, 1960–1990. – Savaitinis. – ISSN 0136-0876.