Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?

Šiame etape sieksime įvertinti, ar objektas, su pageidaujate atlikti tam tikrus veiksmus – suskaitmeninti, paskelbti elektroninėje erdvėje, modifikuoti, paskelbti užsienio kalba, suteikti teises parsisiųsti interneto svetainės lankytojams, leisti interneto paslaugų naudotojams atlikti modifikacijas ar pan., – yra autorinis kūrinys, ir jei taip, ar galioja autoriaus (ar kito asmens) turtinės teisės. Išsiaiškinus šiuos aspektus, vertinsite, ar reikalingi susitarimai su teisių turėtojais ir ką būtina įtraukti į tokių susitarimų turinį.