Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kaip naudotis Metodika?

Metodikos naudotojo patogumui ji yra padalinta į 4 dalis, kurios gali būti skaitomos nuosekliai arba kita pasirinkta tvarka, atsivertus reikiamą skyrių pagal kilusį klausimą.

Metodikos skyriuose gausu nuorodų į kitas jos dalis, kur detaliau analizuojamos susijusios temos, todėl jei naudotojui kils klausimų dėl vartojamų sąvokų, teisių apimties, konkrečių pavyzdžių, jis bus nukreiptas į tą Metodikos dalį, kur šie klausimai nagrinėjami išsamiau. Jei Metodikos naudotojas pakankamai informuotas ir jam klausimų nekyla arba su tokiais Metodikos skyriais jau yra susipažinęs anksčiau, galės gilintis tik į konkretų Metodikos skyrių, nuorodų nesekdamas.

Metodikos taikytojui pateikiamos šios pagrindinės 4 jos dalys:

Teisinės kliūtys skelbiant objektą internete
Ar galiu paskelbti?
Ką galiu leisti naudotojui?
Kaip paženklinti?

Dvi pirmosios dalys (skyriai „Teisinės kliūtys skelbiant objektą internete“ ir „Ar galiu paskelbti?“) skirtos įvertinti, ar kūrinį galima skaitmeninti ir viešinti. Jei į šį klausimą atsakėme teigiamai (skaitmeninti ir viešinti galime), tada kitos dvi dalys (skyriai „Ką galiu leisti naudotojui?“ ir „Kaip paženklinti?“) padės nustatyti, ką galime leisti atlikti su internete paskelbtu objektu interneto bendruomenei (skyrius „Ką galiu leisti naudotojui?“) ir kaip tinkamai pažymėti tokius leidimus ir susijusius draudimus (skyrius „Kaip paženklinti?“).

Trumpa šių Metodikos dalių turinio apžvalga.

Ar galiu skelbti internete?

Teisinės kliūtys skelbiant objektą internete

Šiame skyriuje rasite informaciją apie bendrą „teisinį foną“ – teisinių apribojimų aprašymą ir apžvalgą, kokios gali būti teisinės kliūtys skaitmeninti ir viešinti objektus internete, ką teisė leidžia ir draudžia atlikti su tokiais objektais. Tai lyg galimų teisinių kliūčių „kontrolinis sąrašas“, kurį dera peržvelgti tikrinant, ar į visas galimas teisines kliūtis atkreipėte dėmesį. Ši dalis labiau teorinė, nors joje pateikiami ir konkretūs pavyzdžiai, skirti paaiškinti taisyklėms.

Ar galiu paskelbti?

Tai praktinė dalis, padėsianti konkretų objektą priskirti prie galimų arba negalimų skaitmeninti/viešinti. Ši dalis siekia padėti žingsnis po žingsnio teisiškai įvertinti objektą: visų pirma, ar jis – kūrinys (arba gretutinių teisių objektas), tada – ar tebegalioja turtinės teisės į jį, jei taip – kas yra tokių teisių turėtojas, ir galiausiai – kaip tinkamai įforminti teisę skaitmeninti ir viešinti objektą sutartyje su teisių turėtoju.

Ką galės daryti naudotojas?

Ką galiu leisti naudotojui?

Ši Metodikos dalis pateikia sąrašą leidimų ir draudimų (kitaip tariant, teisių ir įpareigojimų), kurie gali būti taikomi internete objektą aptikusiam ir teisėtai naudojančiam asmeniui. Tai lyg internete galimų suteikti teisių ir įpareigojimų „meniu“, aptariantis elementus, iš kurių susideda konkrečios ženklinti naudojamos licencijos ar pareikšties turinys. Tai labiau teorinė dalis, aptarianti tokių „meniu“ elementų „sudėtines dalis“, tarkime, ką konkrečiai reiškia skaitmeninio objekto „modifikavimas“ arba ką apima „komercinis naudojimas“ – ir vieną, ir kitą elementą galite leisti arba drausti taikydamas konkretų ženklinimą. Paaiškinimai pateikiami kartu su pavyzdžiais.

Kaip paženklinti?

Tai konkreti praktinė dalis, kuria vadovaudamiesi pritaikysite konkrečią licenciją ar pareikštį skaitmeniniam (suskaitmenintam) objektui. Joje pateikiamas išsamus galimų licencijų ir pareikščių sąrašas, jų turinio paaiškinimai, praktinio taikymo atmintinės, palyginimai su kitomis licencijomis. Pavyzdžiuose aptariamos praktinės situacijos.