Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?

Autorius

Jei autorius gyvas, pats ir turėtų duoti leidimą naudoti kūrinį arba nurodyti asmenį, kuriam yra perleidęs teises (1 situacija, aprašyta lentelėje Nr. 4).

Bendraautoriai

Kai kada kūrinį bendru kūrybiniu darbu sukuria ne vienas asmuo, o keli. Toks kūrinys gali būti vientisas (pvz., yra keli muzikos autoriai) arba iš kelių dalių (pvz., pasakų knygai vienas autorius sukuria tekstą, o kitas nupiešia iliustracijas). Pirmu atveju, prieš naudojant kūrinį, būtina gauti visų autorių leidimus, antruoju pakaks to autoriaus, kurio sukurtą knygos dalį norite naudoti, leidimo, o kito autoriaus kūrybą galite atskirti ir neskaitmeninti bei nenaudoti, pavyzdžiui, uždengti skaitmeninamos knygos iliustracijas ar pan. (2 situacija, aprašyta lentelėje Nr. 4).

1 pavyzdys. Du kompozitoriai kartu sukuria vieną simfoninį kūrinį, kuris nėra padalintas į atskiras dalis. Jų turtinėms teisėms tebegaliojant, turėtumėte gauti abiejų kompozitorių (ar jų teisių perėmėjų) sutikimus, kad galėtumėte skaitmeninti ir skelbti šį kūrinį internete ar naudoti norimais būdais.

2 pavyzdys. Rašytojas ir dailininkas išleido knygą vaikams. Rašytojas sukūrė trumpus apsakymus, o dailininkas – knygos viršelį ir kitas iliustracijas. Jeigu norite internete paskelbti tik tam tikras knygos iliustracijas, turite susisiekti su jų dailininku ar jo teisių perėmėjais ir gauti leidimą. Norint naudoti tekstą, reikės gauti ir atskirą rašytojo (jo teisių perėmėjų) leidimą.

Teisių į kolektyvinius kūrinius turėtojai

Kolektyviniai kūriniai – tai kūriniai, sudaryti iš skirtingų autorių atskirų kūrinių (pvz., enciklopedijos, periodiniai mokslo kūrinių rinkiniai, laikraščiai, žurnalai). Teisių į kolektyvinį kūrinį turėtojas yra asmuo, kurio iniciatyva ir kuriam vadovaujant kolektyvinis kūrinys sukurtas. Įprastai atskirų kūrinių, įtrauktų į kolektyvinius kūrinius, autoriai išsaugo išimtines teises naudoti savo kūrinius atskirai nuo kolektyvinio kūrinio. Taigi naudojant visą kūrinį reikalingas teisių į kolektyvinį kūrinį turėtojo sutikimas, o naudojant atskiras kolektyvinio kūrinio dalis – konkrečios dalies autoriaus sutikimas (3  situacija, aprašyta lentelėje Nr. 4).

Pavyzdys. Turite Vilniaus universiteto mokslininkų mokslinių straipsnių rinkinį, t. y. knygą, kurioje yra sudėti skirtingų autorių straipsniai. Jeigu norite skaitmeninti tik kelis knygos straipsnius, reikės susisiekti su tų straipsnių autoriais ar jų teisių perėmėjais ir gauti atitinkamus leidimus. O jeigu norite skaitmeninti visą knygą, sutikimą turės duoti Vilniaus universiteto atstovas.

Teisių į audiovizualinius kūrinius turėtojai

Minėta, kad teisės į audiovizualinį kūrinį priklauso jį sukūrusiems autoriams. Tačiau teises į audiovizualinį kūrinį įgyvendina audiovizualinio kūrinio prodiuseris. Taigi, norėdami naudoti tokį kūrinį, visų pirma, turite susisiekti su prodiuseriu ar jo teisių perėmėjais (4 situacija, aprašyta lentelėje Nr. 4).

Teisių perėmėjai

Minėta, kad turtinės autoriaus teisės į kūrinį, autoriui mirus, yra saugomos dar tam tikrą laiko tarpą. Kadangi autoriaus turtinės teisės gali būti paveldimos ar perduodamos sutartiniu pagrindu, po autoriaus mirties, teisėms tebegaliojant, reikės rasti teisių perėmėjus ir gauti jų sutikimą(-us) norint skaitmeninti ir skelbti kūrinį. Pačiame kūrinyje gali būti nurodytas teisių savininkas (leidėjas, prodiuseris ir pan.).

Autorių turtinės teisės paveldimos pagal įstatymą arba testamentą. Pagal testamentą šias teises gali paveldėti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, o šių asmenų sąrašas nėra baigtinis. Siekiant įsitikinti teisių perėmimu, galite pareikalauti paveldėtoją pateikti paveldėjimo teisės liudijimą. Taip pat neretai tam tikrą informaciją apie teisių turėtoją gali suteikti kolektyvinio teisių administravimo asociacijos (LATGAAGATA).

Jei autorius būdamas gyvas savo teises perleido kitam asmeniui, dėl leidimo naudoti kūrinį reikės kreiptis ne į paveldėtojus, o į tą asmenį, kuriam yra perduotos teisės. Galimas atvejis, kai autorius dar būdamas gyvas savo teises perdavė skirtingiems asmenims arba dalį jų perleido pagal sutartį (tarkime, teisę leisti knygą ir ją versti į kitas kalbas), o likusios su šiuo kūriniu susijusios teisės yra neperleistos ir paveldėtos. Tokiu atveju turite susisiekti su tuo teisių perėmėju, kuris turi teisę suteikti būtent Jums reikalingus leidimus (pvz., teisę skaitmeninti kūrinį ir padaryti prieinamą internete).

„Kūriniai našlaičiai“

Kai teisių turėtojų nustatyti ar jų surasti neįmanoma (LR ATGTĮ VII skyrius), po kruopščios paieškos ir registracijos, kurias atlieka įgaliotos atminties institucijos, nenustatytų teisių turėtojų kūriniais („kūriniais našlaičiais“) paskelbtus kūrinius gali naudoti kultūros, švietimo, mokslo įstaigos ir visuomeniniai transliuotojai – tos įstaigos, kurių kolekcijose yra šie kūriniai.

3 schema

3 schema

Jeigu pavyko rasti bent vieną kūrinio autorių ar teisių perėmėją, kūrinys negali būti laikomas nenustatytų teisių turėtojų kūriniu („kūriniu našlaičiu“), tad reikia gauti leidimą, prieš pradedant kūrinį naudoti bet kokiu būdu.

Jei įgaliotai atminties institucijai atlikus detalią paiešką nerandama nė vieno autoriaus ar jo teisių perėmėjo, privaloma kūrinį registruoti Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazėje. Atlikus šiuos veiksmus kultūros, švietimo, mokslo įstaigos ir visuomeniniai transliuotojai (įstaigos, kurių kolekcijose yra šie „kūriniai našlaičiai“) galima naudoti „kūrinius našlaičius“, bet jei ateityje atsiras teisių savininkas, tolesniam naudojimui bus privaloma gauti jo leidimą (arba daugiau nebenaudoti).