Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kas yra „viešoji sritis“?

Kai sakome, kad objektas yra „viešojoje srityje“ (angl. – public domain), turime omenyje, kad jis yra viešo naudojimo, laisvai prieinamas visuomenei, kitaip tariant, jo naudojimo iš esmės neriboja autorių teisės.

Kai kurie objektai autorių teisių nėra saugomi iš viso (pavyzdžiui, tautosaka, teisės aktai ir pan.). Be to, turtinės autorių teisės yra terminuotos, jos nustoja galioti praėjus tam tikram terminui (pavyzdžiui, Shakespeare’o ir Mozarto kūriniai jau nebėra jų saugomi). Tokius objektus ir priskiriame „viešajai sričiai“ – juos galite naudoti savo nuožiūra neprašydami jokių leidimų (nurodydami autorių, jei jis žinomas).

Viešojoje srityje esančius objektus ženkliname „Public Domain“ (PD) ženklu. Plačiau apie tai čia.