Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kiek laiko galioja ženklinimas?

! Pagrindinė taisyklė: paženklinus objektą Creative Commons licencija arba Europeanos teisių pareikštimi, paprastai tokia licencija (pareikštis) galioja neterminuotai (t. y. laiko atžvilgiu neribotai). Prie šios taisyklės reikia paminėti ir papildomus atvejus.

• Ženklintojas – teisių turėtojas gali bet kada savo nuožiūra ženklinimą panaikinti arba pakeisti, pritaikydamas kitą licenciją (teisių pareikštį) vietoje pirmosios. Nuo tokio panaikinimo ar pakeitimo momento vyksiančiam objekto naudojimui taikoma naujoji licencija arba ženklinimo tiesiog nėra (vadinasi, bet kuris interneto paslaugų naudotojas turi pats įvertinti teises, nustatyti teisių turėtoją ir tartis dėl bet kokio objekto naudojimo tiesiogiai su teisių turėtoju). Tačiau tie naudojimo atvejai, kurie jau įvyko praeityje, iki ženklinimo pakeitimo (ar panaikinimo) bus laikomi (ir tolimesnis naudojimas liks) teisėtais.

1 pavyzdys. Biblioteka į interneto svetainę įkėlė objektą – audioknygą, pažymėtą licencija CC BY, t. y. internete ją radusiems naudotojams leido atlikti bet kokius norimus veiksmus su audioknyga, vienintelis taikomas reikalavimas – naudojant knygą savo pasirinktais būdais nurodyti autorystę. Interneto naudotojas audioknygos ištraukas panaudojo muzikinio kūrinio kompiliacijoje – atsidarius tokio naudotojo asmeninę interneto svetainę, skamba jo kurta muzika ir minėtos audioknygos (įrašo) ištraukos. Vėliau buvo nutarta audioknygą platinti knygynuose, ir biblioteka prekybos laikotarpiu turėjo apriboti neatlygintiną platinimą, taigi pakeitė audioknygos licenciją į CC BY-NC-ND. Kompiliaciją sukūrusio naudotojo audioknygos naudojimas buvo (ir toliau yra) teisėtas, biblioteka (ar kiti teisių turėtojai) negali jam prieštarauti ar reikalauti mokėti atlygį. Tačiau kitas interneto paslaugų naudotojas, vėliau (po ženklinimo pakeitimo) aptikęs jau CC BY-NC-ND licencija paženklintą audioknygą, tokių veiksmų kaip pirmasis naudotojas atlikti su ja jau negalėtų, lygiai taip pat CC BY-NC-ND paženklintos audioknygos vėlesniuose savo projektuose negalės panaudoti ir pirmasis naudotojas.

• Creative Commons licencijos galiojimas (interneto bendruomenės nariams suteikiamos teisės) pasibaigia, jei naudotojas objektą panaudoja ne pagal licencijos sąlygas, t. y. jas pažeidžia. Tokiu atveju naudotojui jau nebegalima objekto naudoti net ir licencijos leidžiamais būdais.

2 pavyzdys. Atminties institucija padarė dainų įrašus prieinamus internete ir paženklino CC BY-NC licencija, suteikiančia teisę juos naudoti ir modifikuoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Internete naudotojas dainų įrašus panaudojo kaip Youtube.com interneto svetainėje skelbiamo vaizdo klipo, skirto ekologijai populiarinti, garso takelį. Toks naudojimas buvo teisėtas. Vaizdo klipui tapus populiariam, teises į jį iš klipo kūrėjo nusipirko atliekų tvarkymo įmonė ir panaudojo jį savo paslaugoms televizijoje reklamuoti. Kadangi atminties institucija panaudojo licenciją, draudžiančią naudoti įrašus komerciniais tikslais (turinčią NC elementą), klipo (teisių į jį) pardavimas ir naudojimas reklamoje pažeidžia licencijos sąlygas. Nuo pažeidimo momento, vaizdo klipo kūrėjas neteko teisės jokiomis sąlygomis naudoti įrašų – nei reklamoje su atliekų tvarkymo įmonės logotipu, nei Youtube.com svetainėje, nei kitais būdais. Atminties institucija, turinti teises į įrašus, gali tokius veiksmus drausti teisme ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Aukščiau paminėtu Creative Commons licencijų sąlygų pažeidimo atveju licencijos sąlygas pažeidžiantis naudotojas turi galimybę pasitaisyti: jei per 30 dienų nuo tada, kai sužinojo apie pažeidimą, jis nutraukia licencijos sąlygas pažeidžiantį naudojimą (ištaiso savo klaidas, nutraukia neteisėtus veiksmus), jam toliau galioja tokios pat teisės, kokiais licencija suteikia visiems interneto bendruomenės nariams.

5 schema

5 schema