Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kitos teisės (teisiniai apribojimai)

Naudodami kūrinius, retesniais atvejais galite susidurti ir su kitomis saugomomis teisėmis ar teisiniais apribojimais.

Teisė į privatų gyvenimą

Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Tai reiškia, kad informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jam sutikus. Taigi jeigu ketinate naudoti (skelbti) asmens dienoraščius, laiškus, asmenines nuotraukas ar vaizdo įrašus, privalote gauti šio asmens sutikimą. Jei asmuo yra miręs, tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai.

Pavyzdys. Atminties institucija gavo žymaus asmens rašytus laiškus mylimajai, tačiau abu asmenys yra mirę. Tokiu atveju reikėtų kreiptis tiek į laiškus rašiusio asmens vaikus ar sutuoktinius, jei tokių yra, tiek į kitų asmenų, kurių privatus gyvenimas yra aprašomas laiškuose, vaikus ar sutuoktinius.

Garbė ir orumas

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad skelbiant kūrinį nebūtų pažeista asmens garbė ar orumas. Kartais turimuose ir norimuose viešai skelbti dokumentuose pateikiama informacija gali neatitikti tikrovės ir (arba) žeminti asmens garbę ir orumą. Prieš skelbiant rašytinius dokumentus reikėtų išanalizuoti jų turinį, nes asmuo turi teisę reikalauti paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą (jei jie neatitinka tikrovės; tačiau atitikimą turi įrodyti skelbiantysis), taip pat atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Po asmens mirties tokią teisę turi jo sutuoktinis, tėvai ir vaikai, jeigu tikrovės neatitinkančių duomenų apie mirusįjį viešinimas kartu žemina ir jų garbę bei orumą. Kilus ginčui, preziumuojama, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, kol juos paskleidęs asmuo neįrodo priešingai. Visgi dažniausiai atsakomybė dėl turinio teks jo kūrėjui (o ne skaitmenintojui, skelbėjui).

Pavyzdys. Asmuo Jums pateikia visuomenės veikėjo gyvenimo aprašymą, kuriame nurodoma, jog aprašomas asmuo užsiėmė kyšininkavimu. Jeigu norite skelbti tokį aprašymą prie šio asmens gyvenimo ir kūrinių aprašymo savo interneto svetainėje, reikėtų išsiaiškinti, ar duomenys, kurie pateikiami kaip faktai, yra teisingi, egzistuoja aiškus jų pagrindimas. Antraip rizikuojate tuo, jog aprašomas asmuo reikalaus paneigti tikrovės neatitinkančius faktus ir atlyginti patirtą neturtinę žalą.

Kitas neleistinas turinys

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad skelbiamas turinys negali būti pornografinio pobūdžio, skatinti žalingų įpročių ar agresyvaus elgesio. Toks turinys taip pat negali atskleisti konfidencialios informacijos apie fizinį ar juridinį asmenį. Jeigu Jums kyla dvejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, reikėtų kreiptis į aprašomą asmenį ar įmonę (jų atstovus).