Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kuo skiriasi CC licencijos ir „Europeanos“ teisių pareikštys?

CC licencijų ir „Europeanos“ pareikščių naudotojai paprastai yra skirtingi: CC licencijos sukurtos naudoti savo kūrybą ženklinantiems kūrėjams, „Europeanos“ pareikštys – specializuoti įrankiai, skirti atminties institucijoms (bibliotekoms, muziejams, archyvams) kultūros paveldui ženklinti. CC licencijas gali naudoti ir atminties institucijos – savo kuriamam turiniui (aprašymams, nuotraukoms, metaduomenims ir kt.) žymėti, taip pat ženklinti turiniui, kai teisių turėtojai tam suteikė atitinkamas teises.

CC licencijomis ženklinamas turinys, kurį tebesaugo autorių teisės, jeigu autorius (teisių turėtojas) sutiko dalintis savo kūryba kiek plačiau, nei minimaliai reikalauja teisės aktai.

Dauguma „Europeanos“ pareikščių skirtos kultūros paveldo objektams, kurie yra nebesaugomi autorių teisės (kurie yra viešojoje srityje), tačiau galioja kiti jų naudojimo ribojimai pagal sutartis ar ne autorių teises reglamentuojančius teisės aktus; taip pat objektams, kuriuos saugo autorių teisės, tačiau jų teisinis statusas itin specifinis (pavyzdžiui, „kūriniai našlaičiai“ ir pan.).

Pasirinkti tinkamą ženklinimo būdą gali padėti LNB ženklinimo įrankis.