Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Metodikos tikslas ir paskirtis

„Suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo turinio naudojimo teisių priskyrimo bei ženklinimo metodika ir rekomendacijos“ (toliau – Metodika) buvo parengta vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Kūrybinių bendrijų licencijų taikymas kultūros objektams“, kuriuo užtikrinamas Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programos priemonės „Sukurti šiuolaikines sąlygas atitinkančius skaitmeninio turinio valdymo ir naudojimo teisinio reguliavimo modelius“ įgyvendinimas. Projekto partneriai – advokatų profesinė bendrija „iLAW“ ir Baltijos audiovizualinių archyvų taryba. Projektas finansuotas įgyvendinant Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, kurios administratorius – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Vėliau, siekiant padidinti Metodikos taikymo patogumą ir išplėsti galimą jos naudotojų ratą, Metodika adaptuota interaktyviam taikymui sukuriant šį elektroninį įrankį, vykdant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „E-paslauga: skaitmeninio turinio naudojimo ir teisių ženklinimo žinynas ir įrankiai“. Tuo pačiu Metodikos naudojimas išplėstas tokiu būdu, kad ji galėtų būti taikoma ne tik atminties institucijų ir ne tik skaitmeninamam kultūros paveldui, tačiau ir mokslo, švietimo įstaigos, jų atstovų ir auklėtiniai, studijuojantys kūrybą, kultūros objektus, taip pat kuriantys, atliekantys kūtinius ir kitokią kūrybą. Kuriant šį elektroninį įrankį Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bendradarbiavo su Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei Vilniaus dizaino kolegija. Metodika visų pirma skirta meno krypties švietimo įstaigoms ar jų padaliniams, tačiau ją, kiek tai bus aktualu, gali naudoti ir kitokią mokslinę, kūrybinę veiklą vykdantys švietimo įstaigų atstovai, auklėtiniai. Metodika paaiškina, kaip nustatyti, ar galima teisėtai skelbti skaitmeninį (suskaitmenintą) kultūros, mokslo, kūrybos objektą internete ir kokie teisiniai ribojimai galioja, kokias teises galima suteikti galutiniam suskaitmeninto objekto naudotojui, kaip paženklinti internete skelbiamą skaitmeninį objektą.

Metodika gali būti taikoma ženklinant jau suskaitmenintus ir internete ar mobiliosiose programėlėse paskelbtus objektus, taip pat vykdant naujas skaitmeninio kultūros paveldo, kūrybos, mokslo sklaidos iniciatyvas nepriklausomai nuo pasirinkto metodo ir formos.

Metodika gali būti naudinga ir atliekant sklaidai skirtų objektų atranką, taip pat ženklinant naujai sukurtą medžiagą, pvz., skaitmeninių (suskaitmenintų) objektų metaduomenis, fotografijas su užfiksuotais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, audiogidų garso įrašus ir pan.