Daiva Danilevičienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
517 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8568
Tel. (vidaus)
8432

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • iš įvairių šaltinių atrenka Nacionalinės bibliotekos bendriesiems fondams reikalingas knygas, analizuoja vartotojų poreikius ir fondo panaudojimo galimybes;
 • perduoda ir skolina bibliotekos padaliniams bendrųjų fondų knygas, jas pažymi kompiuterinėje duomenų bazėje. Priima bendriesiems fondams grąžinamas knygas, jas sutvarko, apipavidalina;
 • peršifruoja, perveda bendriesiems fondams knygas;
 • pateikia knygas retrokonversijai, rekatalogavimui. Priima suvestas į elektroninį katalogą, apipavidalina ir perduoda saugojimui;
 • nustatyta tvarka nurašo dingusius ir vartotojų negrąžintus dokumentus, organizuoja atsiskaitymą už prarastus ar sugadintus dokumentus;
 • sudaro trūkstamų dokumentų sąrašą, pateikia jį vartotojams atsiskaityti už prarastus dokumentus;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram