Ilma Putrimaitė-Rutkauskienė

Vyriausioji bibliotekininkė (skyriaus vadovės pavaduotoja)

Kab.:
405
Tel.
(8 5) 239 8565
Tel. (vidaus)
8565

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo technologines instrukcijas, taisykles, Skyriaus veiklos programas ir ataskaitas, tvarko savo vykdomos veiklos apskaitą ir atsiskato Skyriaus vadovui;
 • moko dirbti naujus Skyriaus darbuotojus, pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas darbo klausimais;
 • iš įvairių šaltinių atrenka dokumentus Nacionalinės bibliotekos bendriesiems fondams, analizuoja vartotojų poreikius ir fondo panaudojimo galimybes;
 • organizuoja nepaklausių, praradusių aktualumą ir kitų nurašytinų knygų atranką, nurašymą bei kitas susijusias procedūras, saugo spaudus nurašytiems dokumentams žymėti;
 • organizuoja bendrųjų fondų knygų depozitų tvarkymą: knygų atranką, sukaupto fondo tobulinimą, tvarkymą, perdavimą, kartotekas, dokumentaciją;
 • organizuoja bendrųjų fondų knygų perdavimą arba skolinimą kitiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos bendrųjų fondų dokumentų matomumą elektroniniame kataloge: organizuoja ir kontroliuoja sukauptų knygų perkatalogavimo, peršifravimo darbus, koreguoja šifravimo, inventorinimo ir pan. klaidas;
 • organizuoja defektinių spaudinių tvarkymą ir perdavimą susijusiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams;
 • pavaduoja Skyriaus vadovą jam nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės ar kt. nebuvimo darbe);
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram