Laimutė Čeponytė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
517 /saugykla/
Tel.
(8 5) 239 8568
Tel. (vidaus)
8432

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijoje - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • priima užsakymus, laikydamasis nustatytos tvarkos kompiuterinėje duomenų bazėje pažymi išduodamus dokumentus, juos išduoda ir priima grąžinamus;
 • laikydamasis nustatytos tvarkos išduoda elektroninių knygų skaitykles, priima grąžinamas;
 • pildo elektroninį katalogą: sudaro knygų, kurių nėra elektroniniame kataloge, trumpąjį aprašą ir įveda į kompiuterinę duomenų bazę;
 • ant dokumentų uždeda brūkšninius ir RFID kodus, pakeičia susidėvėjusius ir įveda į kompiuterizuotą sistemą;
 • informuoja atsakingus darbuotojus apie elektroniniame kataloge pastebėtas šifravimo ir inventorinimo klaidas;
 • teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kompiuterzuotos LIBIS vartotojų aptarnavimo posistemio programos;
 • tvarko bendrųjų fondų knygų fondą: tikrina sudėjio tikslumą; naudodamasis LIBIS programine įranga perveda knygas į bendruosius fondus, peršifruoja ir kt.
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram