Liudmila Liustina

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
517 /saugykla/
Tel.
(8 5) 239 8568
Tel. (vidaus)
8471-8568

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijoje - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis bei gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą B 1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • tvarko paskirtąjį fondą, apipavidalina knygas, sudeda naujai gaunamas knygas bei kitus dokumentus į jiems skirtą vietą;
 • teikia pasiūlymus vyriausiajam bibliotekininkui dėl knygų fondo išdėstymo, apipavidalinimo, apsaugos ir paieškos;
 • naudodamasis LIBIS programine įranga perveda bendriesiems fondams knygas, peršifruoja;
 • priima užsakymus, surenka knygas, paruošia jas išdavimui, tvarko išduotų knygų indikatorių;
 • kontroliuoja terminuotai išduotų knygų grąžinimą, esant būtinybei nurodo išduodamų knygų vartotojams į namus terminus, išaiškina ir nurodo neigiamų atsakymų priežastis;
 • tvarko atliekamų darbų apskaitą, atsiskaito už savo veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram