Loreta Bajorinaitė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
405
Tel.
(8 5) 239 8565
Tel. (vidaus)
8565

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą B1 lygiu;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • padeda sudaryti Skyriaus veiklos programas, tvarko apskaitą, ruošia ketvirčių ir metų ataskaitas, pateikia Skyriaus vadovui;
 • dalyvauja darbo technologinių dokumentų rengime;
 • vadovaudamasis Nacionalinės bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis organizuoja vartotojų aptarnavimą periodiniais leidiniais, užtikrina kokybišką ir operatyvų užsakymų išpildymą;
 • sudaro darbuotojų darbo grafikus;
 • organizuoja ir kontroliuoja gaunamų periodinių leidinių priėmimą į saugyklą;
 • organizuoja ir prižiūri periodinių leidinių sudėjimą, rūpinasi spaudinių saugumu;
 • organizuoja nepaklausių, praradusių aktualumą ir kitų nurašytinų periodinių leidinių atranką, nurašymą, perdavimą tolimesnių procedūrų vykdymui;
 • organizuoja periodinių leidinių depozitų fondų tvarkymą: kartotekas, dokumentaciją, kontroliuoja užsakymų iš depozitų saugyklų vykdymą, perduodamus į depozitų saugyklą leidinius pažymi kompiuterinėje duomenų bazėje;
 • perduoda arba skolina Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams bendrųjų fondų periodinius leidinius, juos pažymi kompiuterinėje duomenų bazėje;
 • organizuoja ir kontroliuoja sukauptų periodinių leidinių rekatalogavimo darbus;
 • organizuoja defektinių spaudinių tvarkymą ir perdavimą knygrišyklai;
 • atrenka periodinius leidinius bendriesiems fondams;
 • nurodo šifravimo ir inventorinimo pastebėtas klaidas, pateikia jas taisyti;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram