Olga Dindienė

Bibliotekininkė

Kab.:
425
Tel.
(8 5) 239 8565
Tel. (vidaus)
8452

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti susipažinusiam su bibliotekų fondų organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema bei turėti gerus darbo kompiuteriu ir biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

 Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • priima užsakymus, surenka periodinius leidinius ir išduoda vartotojams;
 • analizuoja, tikslina užsakymų lapelius, tvarko išduodamų dokumentų indikatorių;
 • tikslina neigiamus atsakymus elektroniniame ir korteliniame kataloguose;
 • tvarko grąžintus dokumentus;
 • tvarko naujai gautus spaudinius, esant būtinybei tikslina šifrus kataloguose;
 • tvarko defektinius spaudinius;
 • atlieka paskirtus periodinių leidinių nurašymo darbus;
 • atlieka paskirtus periodinių leidinių rekatalogavimo darbus: renka ir surašo leidinių duomenis, užrašo ir perklijuoja peršifruotų leidinių lipdes;
 • tvarko leidinius depozitiniam saugojimui;
 • atsako už saugykloje paskirtąją fondo dalį, tvarko ją;
 • dalyvauja perkeliant fondą į saugojimo vietą;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;
 • atlieka kitus, Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram