Rima Čelnaitė

Vadovė

Kab.:
401
Tel.
(8 5) 239 8567
Tel. (vidaus)
8567

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti 1 (vienerių) metų vadovavimo darbo patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti valdyti kritines situacijas;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis žodžiu, gerai orientuotis sudėtingose situacijose;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bibliotekų įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis, reglamentuojančiomis kultūros paveldo apsaugą, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Darbo kodeksu, kitais bibliotekų darbą reglamentuojančiais teisės aktais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir užtikrina atliekamų darbų kokybę;
 • rengia Skyriaus veiklos programas, ketvirčių ir metų ataskaitas, pateikia jas Departamento direktoriui;
 • koordinuoja Skyriaus veiklą su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;
 • rengia Skyriaus darbą reglamentuojančius dokumentus, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo technologines instrukcijas ir taisykles;
 • tvirtina nurašomų dokumentų vardinius sąrašus;
 • analizuoja vartotojų poreikius, Nacionalinės bibliotekos fondo panaudojimą bei kitas su fondo organizavimu susijusias sritis, tyrimų duomenis taiko praktikoje;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą fondų organizavimo klausimais;
 • atlieka kitas, Departamento direktoriaus pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias užduotis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 22 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram