Daiva Griškevičienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
116
Tel.
(8 5) 239 8609
Tel. (vidaus)
8609

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos

kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • kontaktuoja ir bendradarbiauja su leidėjais siekiant užtikrinti leidinių įsigijimą;
 • organizuoja ir vykdo dokumentų bibliotekinį tvarkymą, perduoda juos pagal adresatą;
 • rengia pagal jo funkcijas atliekamų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • kontroliuoja Nacionalinės bibliotekos fondų papildomojo komplektavimo egzemplioriškumą ir jų atitikimą bibliotekos poreikiams;
 • analizuoja leidybinės produkcijos rinką, plėtros tendencijas bei pokyčius;
 • rengia Nacionalinės bibliotekos fondų komplektavimą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 • teikia metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos fondo formavimo klausimais;
 • gilina profesines žinias;
 • organizuoja ir vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos procesus; dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram