Daiva Martinkutė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
121
Tel.
(8 5) 239 8610
Tel. (vidaus)
8610

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo komplektavimą, panaudojant nemokamo privalomojo egzemplioriaus šaltinį bei internete skelbiamais Lietuvos elektroniniais ištekliais ir autonominiais elektroniniais ištekliais;
 • priima autonominių elektroninių išteklių privalomuosius egzempliorius iš viešosios informacijos rengėjų, tvarko su priėmimu susijusią dokumentaciją;
 • kontroliuoja elektroninių išteklių (pirmumo tvarka – internete skelbiamų Lietuvos elektroninių išteklių, o esant galimybei, ir autonominių elektroninių išteklių) privalomųjų egzempliorių pristatymą Nacionalinei bibliotekai, rūpinasi nepristatytų dokumentų gavimu;
 • teikia faktografinę ir kitą informaciją apie internete skelbiamų Lietuvos elektroninių išteklių ir autonominių elektroninių išteklių privalomuosius egzempliorius;
 • pagal bibliotekoje galiojančią tvarką tvarko dokumentaciją, susijusią su elektroninių leidinių įsigijimu ir tvarkymu;
 • vykdo kitas Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos funkcijas;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo vystymu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame Skyriuje vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram