Irena Dainelytė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
118
Tel.
(8 5) 239 8612
Tel. (vidaus)
8612

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje; 
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinio darbo atminties institucijose patirtį;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja ir vykdo Lietuvos mainų fondo leidinių komplektavimą, priėmimą, tvarkymą;
 • komunikuoja su Lietuvos bibliotekomis dėl Lietuvos mainų fondo dokumentų pasiūlos, perdavimo; 
 • optimizuoja Lietuvos mainų fondą atrinkdamas iš jo pasenusio turinio, nebeaktualius, susidėvėjusius dokumentus; 
 • organizuoja atrinktų iš Lietuvos mainų fondo dokumentų perdavimą, tvarkymą ir reikiamą dokumentaciją; 
 • Lietuvos mainų fondui atrinktų dokumentų bibliografiniais įrašais papildo Nacionalinės bibliotekos elektroninį „Leidinių mainams katalogą“, pagal poreikį juos redaguoja, o leidinius perdavus juos panaikina;
 • teikia faktografinę ir kitą informaciją apie tvarkomus dokumentus;
 • teikia metodinę pagalbą Nacionalinės bibliotekos Lietuvos mainų fondo formavimo klausimais, apmoko naujus darbuotojus; 
 • organizuoja ir vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos procesus;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo formavimu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram