Laura Apolskienė

BIbliotekininkė

Kab.:
116
Tel.
(8 5) 239 8609
Tel. (vidaus)
8609

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgyta iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • profesinė darbo patirtis atminties institucijose – privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis.

FUNKCIJOS

Bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo ir Nacionalinės bibliotekos fondų komplektavimą, papildant juos Lietuvoje išleidžiamų spaudinių ir kitų dokumentų,privalomaisiais egzemplioriais;
 • pildo „Interaktyviosios bibliotekos“ duomenų portalą;
 • tvarko su privalomojo egzemplioriaus gavimu susijusią dokumentaciją bei duomenis Nacionalinėje bibliografinių duomenų bazėje;
 • pildo Nacionalinės bibliografijos duomenų banką bibliografiniais įrašais, redaguoja priešpublikacinius įrašus tvarkomiems privalomiesiems dokumentams;
 • atlieka privalomųjų egzempliorių bibliotekinį tvarkymą, perduoda juos pagal adresatą;
 • įveda, pildo, redaguoja viešosios informacijos rengėjų leidinių informacinius duomenis Nacionalinės bibliografijos duomenų banke bei Komplektavimo posistemyje;
 • teikia faktografinę ir kitą informaciją apie tvarkomų dokumentų rūšių privalomuosius egzempliorius;
 • vykdo kitus Nacionalinės bibliotekos dokumentų apskaitos procesus;
 • dalyvauja projektuose, susijusiuose su Nacionalinės bibliotekos fondo vystymu;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame Skyriuje vykdomomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 21 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram