Algirdas Plioplys

Vadovas

Kab.:
118 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8570
Tel. (vidaus)
8570

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą;

IV. FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus sudarant metinius Informacijos išteklių departamento ir Nacionalinės bibliotekos planus;
 • kiekvieno ketvirčio pradžioje organizuoja restauruotų dokumentų priėmimo ir restauravimo metodikų aptarimo posėdžius.
 • vadovauja Nacionalinės bibliotekos Restauravimo ekspertų tarybai.
 • organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus.
 • rengia skyriaus veiklą ir Nacionalinės bibliotekos fondų apsaugą reglamentuojančius dokumentus
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Restauratorių sąjungos ir kitų tarpžinybinių organizacijų veikloje, jų sudarytose ekspertų komisijose rengiant programas, atestacijas ir kitus norminius dokumentus bibliotekų fondų apsaugos klausimais.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram