Algirdas Plioplys

Vadovas

Kab.:
118 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8570
Tel. (vidaus)
8570

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti Skyriaus vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių ar socialinių  mokslų srityje;
 • turėti 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą;

IV. FUNKCIJOS

Skyriaus vadovas vykdo šias funkcijas:

 • planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą;
 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, teikia pasiūlymus sudarant metinius Informacijos išteklių departamento ir Nacionalinės bibliotekos planus;
 • kiekvieno ketvirčio pradžioje organizuoja restauruotų dokumentų priėmimo ir restauravimo metodikų aptarimo posėdžius.
 • vadovauja Nacionalinės bibliotekos Restauravimo ekspertų tarybai.
 • organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus.
 • rengia skyriaus veiklą ir Nacionalinės bibliotekos fondų apsaugą reglamentuojančius dokumentus
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Valstybinės kultūros paveldo komisijos, Restauratorių sąjungos ir kitų tarpžinybinių organizacijų veikloje, jų sudarytose ekspertų komisijose rengiant programas, atestacijas ir kitus norminius dokumentus bibliotekų fondų apsaugos klausimais.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Vasaris
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Kinas

2020 m. vasario 21 d.
12:00
Filmo „Vardas tamsoje“ peržiūra

YouTubeFacebookLinkedInInstagram