Diana Staradomskienė

Vyresnioji fondų saugotoja

Kab.:
713 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8576
Tel. (vidaus)
8576

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo fondų saugotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties, susijusią su bibliotekų fondų priežiūra ar konservavimu;
 • žinoti dokumentų saugojimo sąlygas, jų įtaką saugomiems dokumentams;
 • išmanyti dokumentų sunykimo priežastis;
 • žinoti dokumentų konservavimui ir dezinfekavimui naudojamų medžiagų savybes ir taikymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

FUNKCIJOS

Skyriaus vyresnysis fondų saugotojas vykdo šias funkcijas:

 • matuoja, stebi, vertina ir analizuoja Nacionalinės bibliotekos fondų saugyklų mikroklimatą;
 • atlieka vidutinio sudėtingumo konservavimo darbus;
 • ruošia dezinfekavimo tirpalus ir kitas darbui reikalingas priemones;
 • parenka tinkamą dezinfekavimo metodą, kameroje ar traukos spintoje dezinfekuoja pažeistus dokumentus;
 • atlieka mikroklimato kontrolės prietaisų, dezinfekavimo įrenginio priežiūrą;
 • ruošia ketvirčio ir metinę savo atliktų darbų ataskaitą ir teikia Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitas, Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias, užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Vasaris
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Kinas

2020 m. vasario 21 d.
12:00
Filmo „Vardas tamsoje“ peržiūra

YouTubeFacebookLinkedInInstagram