Erika Paketurienė

Fondų saugotoja

Kab.:
243 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8571
Tel. (vidaus)
8571

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo knygrišio pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, fizinių ar technologinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties dokumentų įrišimo srityje;
 • išmanyti pagrindinius dokumentų įrišimo metodus, jų saugojimo sąlygas;
 • išmanyti knygų perrišimui ir įrišimui naudojamų medžiagų savybes ir jų poveikį dokumentams;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais tarptautiniais dokumentais.

FUNKCIJOS

Skyriaus vyresnysis knygrišys vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos dokumentų įrišimą ir perrišimą pagal fondų saugotojų poreikius;
 • organizuoja knygrišių aprūpinimą įrišimo medžiagomis ir priemonėmis;
 • savarankiškai įriša naujus ar perriša susidėvėjusius dokumentus;
 • paruošia dokumentus saugojimui: gamina apsauginius aplankus ir dėžutes;
 • už savo darbą atsiskaito Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitas, Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias, veiklas.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram