Laima Pitrėnaitė

Restauratorė

Kab.:
216 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8124

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Restauratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip auk oštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą fizinių mokslų srities chemijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnė kaip 1 (vienerių) metų profesinės darbo patirties;
 • būti specialistu, turinčiu Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos siūlymu Lietuvos Respublikos kultūros ministro suteiktą ir galiojančią I – ąją dokumentų restauratoriaus kvalifikacinę kategoriją;
 • išmanyti restauruojamus dokumentus sudarančių ir restauravimui naudojamų medžiagų savybes ir taikymą, senėjimo priežastis, poveikį restauruojamam dokumentui, žinoti dokumentų sunykimo priežastis, saugojimo sąlygas, mokėti atlikti rūgštingumo matavimo ir popieriaus pluošto tyrimus;
 • laikytis konservavimo – restauravimo principų, praktiniame darbe taikyti tyrimų duomenis;
 • sugebėti įvertinti ir apibendrinti restauravimo problemas, savarankiškai atlikti sudėtingus konservavimo ir restauravimo darbus, pasirinkti darbo metodiką, pildyti restauravimo dokumentaciją;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Restauratorių etikos kodeksu, kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais tarptautiniais dokumentais.

FUNKCIJOS

Skyriaus restauratorius vykdo šias funkcijas:

 • įvertina restauruojamo dokumento būklę, numato konservavimo – restauravimo darbų eiliškumą, parenka restauravimo metodą;
 • savarankiškai konservuoja ir restauruoja vertingus, sudėtingomis technologijomis atliktus ir/arba smarkiai suirusius dokumentus, savarankiškai pildo ir tvarko restauravimo darbų dokumentaciją;
 • dalyvauja fondų peržiūrose, vertina ir aprašo saugomų dokumentų būklę;
 • paruošia dokumentus saugojimui, eksponavimui, transportavimui, juose esančios informacijos perkėlimui į kitas laikmenas;
 • matuoja dokumentus sudarančių medžiagų rūgštingumą, nustato popieriaus pluošto komponentus, gamina plovimo ir šarminimo tirpalus;
 • prižiūri ir tvarko laboratorinę įrangą, reagentus, cheminius indus;
 • vadovauja žemesnės kvalifikacijos dokumentų restauratorių darbui;
 • už savo darbą atsiskaito Skyriaus Ekspertų Tarybai, pateikiant restauruotus ir/ar konservuotus dokumentus bei konservavimo – restauravimo darbų dokumentaciją, o Skyriaus      vadovui – ketvirčių bei metų darbo ataskaitas;
 • atlieka kitas Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias veiklas.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram