Nijolė Dereškevičiūtė

Vyriausioji fondų saugotoja

Kab.:
713 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8576
Tel. (vidaus)
8576

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo fondų saugotojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių ar technologinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį, susijusią su bibliotekų fondų priežiūra ar konservavimu;
 • išmanyti dokumentų saugojimo sąlygas, jų įtaką saugomiems dokumentams;
 • išmanyti dokumentų sunykimo priežastis;
 • išmanyti dokumentų konservavimui ir dezinfekavimui naudojamų medžiagų savybes ir taikymą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

FUNKCIJOS

Skyriaus vyriausiasis fondų saugotojas vykdo šias funkcijas:

 • matuoja, stebi, vertina ir analizuoja Nacionalinės bibliotekos fondų saugyklų mikroklimatą;
 • atlieka vidutinio sudėtingumo konservavimo darbus;
 • ruošia dezinfekavimo tirpalus ir kitas darbui reikalingas priemones;
 • parenka tinkamą dezinfekavimo metodą, kameroje ar traukos spintoje dezinfekuoja pažeistus dokumentus;
 • atlieka mikroklimato kontrolės prietaisų, dezinfekavimo įrenginio priežiūrą;
 • ruošia ketvirčio ir metinę savo atliktų darbų ataskaitą ir teikia Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitas, Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias, užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 12 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram