Raimunda Vasiliauskienė

Vyriausioji restauratorė

Kab.:
220 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8575
Tel. (vidaus)
8575

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo restauratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį su bibliotekų fondų priežiūros, konservavimo ar restauravimo srityje;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis restauratorius vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja dokumentų konservavimo darbus, paskirsto darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą;
 • atlieka darbų apskaitą, ruošia planus, ketvirčių ir metų ataskaitas;
 • teikia pasiūlymus sudarant metinį Skyriaus veiklos planą;
 • moko darbuotojus;
 • konsultuoja viešąsias bibliotekas, teikia metodinę pagalbą bibliotekų fondų priežiūros ir konservavimo klausimais, rengia straipsnius ir skaito pranešimus šia tema;
 • rengia Skyriaus restauruotų dokumentų parodas;
 • pagal kompetenciją teikia metodinę ir organizacinę pagalbą kitiems šioje veikloje dalyvaujantiems Nacionalinės bibliotekos struktūriniams padaliniams ir kitoms atminties institucijoms;
 • atlieka kitas, Skyriaus vadovo pavestas su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusias, užduotis.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 30 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Artimiausi renginiai

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram