Natalija Sadovskaja

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
714 /priestatas/
Tel. (vidaus)
8172

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 •  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 • turėti profesinė darbo patirties atminties institucijose;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 •  vykdo privalomojo egzemplioriaus tvarkymą ir paruošimą saugojimui;
 • užtikrina archyvinių dokumentų saugojimą nustatyta tvarką saugyklose;
 • aptarnauja vartotojus/darbuotojus visų rūšių archyvinio egzemplioriaus dokumentais, t. y. priima grąžintus dokumentus, įvertina jų fizinę būklę ir grąžintus dokumentus padeda atgal į saugojimo vietą, taip pat nuolat kontroliuoja paimtų dokumentų grąžinimo terminus;
 • rengia dokumentų nurašymo sąrašus, apskaito inventoriaus knygose;
 • teikia bibliografinę informaciją telefonu, elektroniniu paštu ir vietoje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 9 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram