Aušrelė Ona Trabšienė

Vyriausioji bibliotekininkė

Kab.:
230 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8578
Tel. (vidaus)
8578

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą, bet ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • užtikrina www.epaveldas.lt svetainėje publikuoto dokumentinio paveldo turinio paslaugų kokybę;
 • vykdo bibliografinių leidinių ir inventorinių sąrašų analizę ir bibliografinių įrašų atrinkimą skaitmeninimui;
 • rengia metaduomenis skaitmenintiems objektams Nacionalinės bibliografijos duomenų banke;
 • eksportuoja skaitmeninių objektų įrašus ir vaizdus į www.epaveldas.lt svetainę;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant darbe;
 • gilina profesines žinias;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. liepos 7 d. – liepos 13 d.
Paroda „(Ne)galia, kuri kuria naują teatrą“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram