Rita Pikūnaitė

Vyriausioji bibliotekininkė

Tel. (vidaus)
8485

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų  darbo patirties atminties institucijoje ir skaitmeninimo veiklos bei autorių teisių ir gretutinių teisių srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų ar kt.) ne mažesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • domėtis naujovėmis, Europos Sąjungos ir tarptautiniais reikalavimais nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščios paieškos organizavimo ir sklaidos klausimais.

SKYRIUS FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • skaitmenina atrinktus objektus ir vykdo pirminę skaitmeninio objekto kokybės kontrolę, tikslina skaitmeninimui atrinktų objektų sąrašus;
 • administruoja kruopščios paieškos duomenų ir informacijos įvedimo procesus bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) duomenų bazėje;
 • atlieka nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščią paiešką siekiant nustatyti kūrinių teisių turėtojus;
 • registruoja nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščios paieškos rezultatus bendroje viešai prieinamoje Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) duomenų bazėje;
 • atlieka Nacionalinėje bibliotekoje skaitmeninamų kūrinių teisių turėtojų paiešką;
 • tvarko visų Nacionalinės bibliotekos ES EUIPO duomenų bazėje registruotų nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščios paieškos dokumentaciją;
 • periodiškai atnaujina Nacionalinės bibliotekos tinklalapio skiltį, skirtą nenustatytų teisių turėtojų kūriniams;
 • pagal kompetenciją organizuoja specialistų mokymą;
 • pagal kompetenciją, atskiru Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavedimu, dalyvauja ir prisideda prie Nacionalinės bibliotekos įgyvendinamų projektų veiklos;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja suinteresuotas institucijas, rengia pranešimus ir publikacijas nenustatytų teisių turėtojų kūrinių kruopščios paieškos vykdymo klausimais;
 • gilina profesines žinias;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.
Paroda-susitikimas „66 metai ne kartu...“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram