Sigita Bagdonienė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
230 /priestatas/
Tel.
(8 5) 239 8578
Tel. (vidaus)
8578

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti Vyresniojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienų) metų darbo patirtį atminties institucijoje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu bei biuro įranga įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas vykdo šias funkcijas:

 • rengia metaduomenis skaitmenintiems objektams;
 • organizuoja mokymus bibliotekininkams, dirbantiems skaitmeninimo srityje;
 • rengia metodinę medžiagą susijusią su skaitmeninio turinio bibliografiniu aprašu;
 • teikia metodinę pagalbą metaduomenų rengimo klausimais;
 • gilina profesines žinias;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis.
Atnaujinta: 2020 m. gegužės 18 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram