Stasė Kazlauskienė

Vyresnioji bibliografė

Kab.:
427
Tel. (vidaus)
8659

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, bibliotekininkystės ir bibliografijos srityje;
 • darbo patirtis bibliotekininkystės ir bibliografijos srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, darbe taikyti gana sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • mokėti dirbi su „Microsoft Office“ programiniu paketu‘
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam, turėti gerus bendravimo gebėjimus;
 • gebėti dirbti su bibliotekos informacine sistema.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją dalyvauja skaityklų atviro fondo informacijos išteklių formavimo procese;
 • teikia vartotojams bendro pobūdžio informaciją ir konsultuoja vartotojus informacijos paieškos klausimais;
 • pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 10 d.
Gegužė
P A T K Pn Š S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parodos

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. kovo 5 d. – gegužės 31 d.
Paroda „...nuo šiol vėl Nepriklausoma. Kovo 11“
2020 m. kovo 9 d. – birželio 14 d.
Paroda „Kelias į Laisvę. Lietuva 1988–1991 metais“
2020 m. sausio 31 d. – gegužės 31 d.
Paulinos Mongirdaitės fotografijų paroda
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram