Asta Bielinskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

Kab.:
510
Tel.
(8 5) 239 8677
Tel. (vidaus)
8677

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti kultūrinės veiklos vadybininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties rengiant bibliografinę informaciją;
 • gebėti organizuoti informacijos sklaidą;
 • turėti gilias Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens) B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį muzikos srityje.

FUNKCIJOS

Kultūrinės veiklos vadybininkas vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja šiuolaikinį muzikinį dokumentinį paveldą leidybos, atlikimo meno, muzikos istorijos aspektais;
 • organizuoja Muzikos ir vizualiųjų menų skaityklos veiklą, susijusią su muzika ir scenos menais;
 • vykdo paiešką, atranką ir teikia Lietuvos muzikos informacinių išteklių įrašus tarptautinėms duomenų bazėms;
 • dalyvauja formuojant, tvarkant ir optimizuojant uždarą ir atvirą muzikos ir scenos meno dokumentų fondą;
 • pagal kompetencijas rengia straipsnius ir pranešimus vartotojams;

 •  

  teikia vartotojams informaciją muzikos istorijos, leidybos, atlikimo meno, dokumentinio paveldo klausimais Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 20 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram