Rasa Sidaraitė

Vyriausioji bibliografė

Kab.:
510
Tel.
(8 5) 239 8677
Tel. (vidaus)
8677

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties rengiant informacinę ir bibliografinę informaciją (sąrašai, rodyklės ir kt.);
 • gebėti inicijuoti bei organizuoti informacijos sklaidą;
 • turėti gilias Lietuvos mokslo ir kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus ir ypatumus;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečiu ar kt.) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų profesinę darbo patirtį  vaizduojamojo meno srityje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • rengia informacinę ir bibliografinę medžiagą vartotojams, organizuoja informacijos sklaidą;
 • dalyvauja formuojant, tvarkant ir optimizuojant uždarą ir atvirą vaizduojamojo meno dokumentų fondą;
 • organizuoja Muzikos ir vizualiųjų menų skaityklos veiklą, susijusią su vaizduojamaisiais menais;
 • populiarina naujai gautus vaizduojamojo meno dokumentus ir kitą informaciją;
 • pagal kompetencijas rengia straipsnius ir pranešimus vartotojams;
 • teikia vartotojams informaciją vaizduojamojo meno klausimais Muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą Skyriaus vadovui;
 • esant Skyriaus vadovo pavedimui, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • atlieka kitus Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 20 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram