Živilė Časaitė

Vadovė

Kab.:
403
Tel.
(8 5) 239 8677
Tel. (vidaus)
8710

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vadovo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą humanitarinių arba socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 3 (trejų) metų darbo patirties kultūros vadybos srityje;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių: gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus  veiklą;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • žinoti šalies kultūros vystymosi kryptis, tendencijas bei gebėti vykdyti tyrimus;
 • būti susipažinęs su šalies ir tarptautinių muzikos ir vizualiųjų menų asociacijų,  bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų veikla.
 • gebėti projektuoti informacinius ir komunikacinius procesus organizacijoje, atlikti informacijos analizę, savo kompetencijų ribose reprezentuoti organizaciją;
 • turėti profesinės darbo patirties;
 • turėti gilias Lietuvos mokslo bei kultūros istorijos žinias, suvokti jos sklaidos užsienio šalyse principus bei ypatumus.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį.

FUNKCIJOS

Vadovas vykdo šias funkcijas:

 • rengia Skyriaus veiklos strategijos projektus;
 • užtikrina vartotojų informacinį aprūpinimą muzikos ir vizualiųjų menų klausimais;
 • užtikrina natų, garso ir vaizdo, muzikos ir vizualiųjų menų grupuojamųjų dokumentų bei Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo audiovizualinių dokumentų archyvo kaupimą ir saugojimą;
 • skatina Nacionalinės bibliotekos muzikos ir vizualiųjų menų informacijos išteklių ir susijusių paslaugų naudojimą;
 • atsako už Skyriuje rengiamų informacinių duomenų turinio kokybę;
 • inicijuoja ir organizuoja vartotojų mokymo ir edukacines programas;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su šalies mokslo institucijomis, viešosiomis ir universitetų bibliotekomis, šalies ir užsienio mokslo ir kultūros įstaigomis, ambasadomis, asociacijomis, kitomis organizacijomis ar asmenimis, sprendžiant muzikos ir vizualiųjų menų dokumentų paveldo kaupimo ir sklaidos klausimus;
 • pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinę biblioteką Tarptautinėje muzikos bibliotekų, archyvų ir dokumentavimo centrų asociacijoje IAML, inicijuoja ir užtikrina dalyvavimą šios asociacijos ilgalaikiuose muzikos dokumentinio paveldo sklaidos projektuose;
 • rengia ir skaito pranešimus seminaruose, nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, publikuoja straipsnius šalies ir užsienio mokslo darbų žurnaluose, mokslo populiarinimo spaudoje.
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Paslaugų departamento direktoriui rengiant strateginius veiklos planus, rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą;
 • atlieka kitus, Paslaugų departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.

 

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram