Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Janavičienė, Daiva

Dr. Daiva Janavičienė
Tel. (8 5) 239 8671, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
ORCID  orcid.org/0000-0002-0190-3573

1986 m. Vilniaus universitete baigė bibliotekininkystės ir bibliografijos studijas; 2002 metais VU Komunikacijos fakultete apsigynė daktaro disertaciją (komunikacija ir informacija 08 S). 1998–2016 m. (su pertraukomis) dirbo Klaipėdos universitete (nuo lektorės iki profesorės). Nuo 2017 m. dirba Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Moksliniai interesai: bibliotekų paslaugos, bibliotekininkų profesionalumas, skaitymas, biblioterapija. Tyrimuose naudoja kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus.

Svarbiausio vykdomo tyrimo tema „COVID-19 įtaka skaitymui“, gilinamasi į biblioterapijos taikymo atskirtį patiriantiems asmenims galimybes. 2021 m., bendradarbiaujant su Kauno miesto viešąja Vinco Kudirkos biblioteka, įgyvendinamas tarptautinis projektas „Europos emocijų bibliotekos“ pagal ES programą „Kūrybiška Europa 2014–2020“. Projekto metu atrenkamos ir vertinamos grožinės literatūros knygos, siekiant sudaryti galimybę skaitytojams jas rinktis pagal emocijas. 2021 m. yra Nacionalinės bibliotekos tyrėjų grupės, įgaliotos atlikti LIBIS katalogo vartotojų tyrimą, narė.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos periodinio mokslo žurnalo „Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow” redkolegijos narė

Svarbiausi tyrimai

  • Janavičienė, Daiva; Žiemelis, Darius. Bibliotekos veikla darnaus vystymosi kontekste: 2012–2021 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos veiklos metinių ataskaitų kokybinė analizė. Aktualu rytoj / Relevant Tomorrow, 2021, t. 1, Nr. 20, p. 53–73. doi.org/10.51740/RT.1.20.3
  • Janavičienė, Daiva. Biblioterapija: skaitymo rekomendacijos išgyvenantiems atskirtį COVID-19 pandemijos metu. Slauga. Mokslas ir praktika, 2021, t. 2, Nr. 7 (295), p. 1–14. DOI: doi.org/10.47458/Slauga.2021.2.14
  • Janavičienė, Daiva. Lietuvos bibliotekininko profesijos transformacijos: profesionalumas ir kompetencijų ugdymas. Aktualu Rytoj, 2021, t. 1, Nr. 19, p. 35–84. DOI: doi.org/10.51740/RT.1.19.3
  • Janavičienė, Daiva. Informacinė viešųjų bibliotekų veikla. Bibliotekų tyrimai Lietuvoje, 2019, t. 4, p. 204–250. DOI: doi.org/10.51740/rt.v4i.698
  • JANAVIČIENĖ, Daiva. Biblioterapija: teorija ir praktika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020. 131 p. ISBN 978-609-405-199-9.
  • JANAVIČIENĖ, Daiva. Biblioterapijos metodika. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020. 93 p. ISBN 978-609-405-202-6.
  • JANAVIČIENĖ, Daiva. Viešųjų bibliotekų informacinė veikla. Iš: Bibliotekų tyrimai Lietuvoje : mokslinių straipsnių rinkinys, 2019, t. 4, p. 204–249. ISBN 978-609-405-188-3.
  • JANAVIČIENĖ, Daiva.Viešųjų bibliotekų poveikio vertinimas: atliktų tyrimų ir metodikų apžvalga : veiklos aktualijos. Šiandien aktualu [Elektroninis išteklius], 2019, [Nr.] 1(60) (pusm. 1), p. 12–51. ISSN 2538-7316. Prieiga per internetą: eia.libis.lt/item.php?item=siandien_aktualu_2019_1(60).pdf&type=issue.
  • JANAVIČIENĖ, Daiva. Skaitymo evoliucija : elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas : mokslo studija. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. 146 p. ISBN 978-609-405-170-8.