Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. rugsėjo 18 d.

XI tarpžinybinis dokumentų restauratorių seminaras

Rugsėjo 15 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mokymų bazėje Pakretuonėje įvyko XI tarpžinybinis dokumentų restauratorių seminaras.

Jis rengiamas kas dveji metai. Šiemet susirinko dokumentų restauratoriai iš Vilniaus universiteto bibliotekos, Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Vilniaus knygrišių gildijos atstovai ir šeimininkai – Nacionalinės bibliotekos Informacijos išteklių departamento Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus restauratoriai.

Seminare, kaip įprasta, padalinių veiklą pristatė vadovai. Jie pasidalino informacija apie pastarųjų dvejų metų veiklą po karantino, personalo kaitą, dalyvavimą skaitmeninimo ir kituose projektuose. Buvo aptartos stažavimosi vieniems pas kitus galimybės, įrangos įsigijimas ir pasidalyta patirtimi apie visur vienodą stichišką dokumentų restauravimą parodoms bei skolinimui.

Pranešimą apie Vilniaus knygrišių veiklos dvidešimtmetį skaitė gildijos pirmininkas Rimas Supranavičius.