Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. gruodžio 27 d.

Zigmo Toliušio 135-osioms gimimo metinėms išleistas pirmas jo atsiminimų tomas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleido žymaus tarpukario advokato, politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo Zigmo Toliušio (1889–1971) atsiminimų pirmąją dalį „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“. Leidinį sudarė dr. Tomaszas Błaszczakas ir Irmina Abramovienė.

Šis leidinys – tai pirmasis bandymas pristatyti skaitytojams Z. Toliušio atsiminimus kaip vientisą, paties autoriaus sudarytą kūrinį. Iki šiol jo atsiminimai, nors yra žinomi tyrinėtojams, nebuvo sulaukę deramo dėmesio, platesnės refleksijos visuomenėje.

Autorius yra palikęs kelis savo kūrinio egzempliorius – skirtingais laikotarpiais perdavė juos įvairioms Lietuvos atminties institucijoms. Viena iš egodokumentų masyvo dalių 1969 m. atiteko tuometei Lietuvos valstybinei respublikinei bibliotekai (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Atsiminimų rankraščiai kiek skiriasi savo apimtimi, vienas kitą papildo, pasitaiko autoriaus įrašytų papildomų pastabų. Dėl to rengiant kūrinį spaudai prireikė atskiro tyrimo – taip, lyginant kelis teksto variantus, kūrinys buvo rekonstruotas.

Pirmoji atsiminimų dalis apima ankstyvąjį Z. Toliušio gyvenimo laikotarpį nuo 1889 m. iki 1921 m. Memuarai pradėti rašyti 1948 m. Kaune. Šiuos tekstus autorius vėliau papildė, kai kuriuos rašinius, prarastus per suėmimus ir kratas, kruopščiai atkūrė iš juodraščių. Atsiminimus sudaro keturios dalys. Pirmojoje pasakojama apie vaikystę Miliušių dvare ir giminaičius, pateikiama istorinių žinių apie šio dvaro savininkus, atsiskleidžiama dvaro ir jo gyventojų kasdienybė, taip pat kultūrinė aplinka, kurioje užaugo Z. Toliušis. Antra dalis apima mokslų Kauno gimnazijoje laikotarpį. Čia suteikiama žinių ne tik apie gimnazijos kasdienybę, mokymosi sąlygas ir švietimo sistemos ypatybes, bet ir įžvalgiai aprašomas to meto Kauno gyvenimas, miesto ir gimnazijos praeitis. Trečioje dalyje pristatomas studijų Sankt Peterburgo universitete laikotarpis, nušviečiamas lietuvių studentų gyvenimas, jų kultūrinė veikla. Svarbią vietą užima pažintys su bendraminčiais, kurios tęsėsi nepriklausomoje Lietuvoje, čia plačiai aprašomos Rusijos imperijos sostinės įžymybės ir architektūra. Knygą užbaigia atsiminimai iš Z. Toliušio gyvenimo Ukrainoje: darbas Kyjive ir Poltavoje, Rusijos revoliucija ir jo nulemtos klajonės po šalį, kupinas išbandymų gyvenimo Odesoje laikotarpis, įsitraukimas į jaunos nepriklausomos Lietuvos diplomatijos kūrimą.

Daugiau nei du dešimtmečius rašyti atsiminimai žymi reikšmingą Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijos laikotarpį. Jų unikalumas – platus autoriaus akiratis, aprėpiama ne tik skirtingų periodų Lietuvos, bet ir tarpukario Europos kultūrinė situacija. Autorius, būdamas svarbių įvykių dalyvis ir liudininkas, pasižymi gebėjimu analizuoti ir sisteminti labai įvairią informaciją, tiksliu žodžiu, puikiu kalbos jausmu ir stiliumi, todėl šių atsiminimų vertė tampa dar didesnė. Knygoje skaitytojams patraukliai pasakojama apie Lietuvos kultūrai svarbų istorinį laikotarpį, į jį žiūrima intelektualaus ir visapusiškai aktyvaus kultūros bei visuomenės veikėjo akimis. Tai – gyvas pasakojimas apie Lietuvai svarbius istorijos ir kultūros reiškinius, tarptautinių įvykių atgarsius. Jis papildo ir praplečia iki šiol turėtas žinias apie kultūros, mokslo, visuomeninės ir politinės veiklos iškilius asmenis, sudaro galimybę iš arčiau pažvelgti į paties autoriaus išskirtinę asmenybę, padeda suvokti jo reikšmę Lietuvos kultūrai, jo indėlį stiprinant šalies politinę ir teisinę sistemą.

Knyga taip pat aktuali besidomintiems šalies istorija, nes joje patraukliai papasakojama XX a. pradžios Kauno miesto istorija, lietuvių diasporos Sankt Peterburge bei įvairiuose Ukrainos miestuose istorija. „Ukrainietiškasis“ Z. Toliušio gyvenimo epizodas ypač svarbus šiandienos įvykių kontekste ir gali sudominti tuos, kurie nori daugiau sužinoti apie lietuvių ir ukrainiečių praeities kultūrinius ryšius.

2024 m. bus minimos Zigmo Toliušio 135-osios gimimo metinės – knygos išleidimas sukakties išvakarėse tampa pagarbos išraiška iškiliai asmenybei.

Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos advokatūra.

Leidinį įsigyti galima Nacionalinėje bibliotekoje veikiančiame knygyne, kurį rasite šalia Informacijos ir registracijos punkto II aukšte (Gedimino pr. 51, Vilnius), arba prašome kreiptis elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..