Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2024 m. sausio 4 d.

Dovana Lietuvos sostinei: Vilniaus bibliografija

2023-ieji Vilniui buvo ypatingi, bet ir po jų sukelto šventinio šurmulio išliks noras geriau pažinti miestą, suvokti jo prigimtį, raidą, tai, koks jis buvo ir kuo tapo XXI amžiuje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, įgyvendindama Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos parengtą Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų metų minėjimo 2023 metais planą, parengė pirmąją „Vilniaus“ bibliografijos dalį.

Bibliografijos rodyklės rengėjai susitelkė į 1990–2022 m. atliktus mokslinius tyrimus apie Vilnių, jo gamtą ir gyventojus. Rodyklėje pateikiami duomenys apie 5590 tyrimų. Tai Lietuvoje ir užsienio šalyse publikuotos monografijos, studijos, disertacijos, mokslo straipsniai, šaltinių publikacijos, žinynai ir kiti akademiniai informaciniai leidiniai. Rengėjai atsiribojo nuo kraštotyros ir mokslo sklaidos darbų integracijos. Tad šioje rodyklėje surinkta naujausia, esminė ir moksliškai patikima informacija apie Vilniaus tyrimus.

Vilnius didžiausias šalies mokslo centras. Sostinės aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų kolektyvai dažnai savo dėmesį nukreipia į gretimą aplinką. Miestas finansuoja užsakomuosius tyrimus, išlaiko kultūros įstaigas, taip skatindamas jo įvairiapusį pažinimą. Lietuvos tyrėjai nagrinėja miesto geologinę sandarą, gyvąją ir negyvąją gamtą, archeologinius pėdsakus, istoriją, gyventojų biologinę ir kultūrinę antropologiją, kultūrą ir paveldą, sociologiją, sveikatą, miesto ekonomiką, susisiekimą ir kt.

Lietuvos ir užsienio tyrėjai turi savitą santykį su Vilniumi – akivaizdžiai skiriasi akademiniai interesai. Kaimyninių šalių mokslininkų dėmesį daugiausia traukia tautinių mažumų, kultūros, kalbos ir istorijos temos. Šiuos prioritetus iš esmės lemia tai, kad Vilnius buvo svarbus Vidurio Rytų Europos centras, kuriame susikirto Rytų ir Vakarų kultūros. Iš šios sankirtos užgimė daugiakultūris, daugiatautis ir daugiareligis miesto gyvenimas. Čia buvo rašoma ir politinė regiono istorija su okupacijų ir aneksijų pėdsaku. Tokį palikimą Vilnius atsinešė ir jis aktualus mūsų kaimynams.

Apie Vilnių žinome daug: tyrėjai randa aktualių temų ir prieigos taškų, todėl miesto tyrimų panorama plati ir turtinga. Rodyklės skaitytojams lieka tik išsirinkti norimą temą ir susipažinti su esminiais tyrimais, nes šiuolaikiniame mokslo pasaulyje galime matyti tik atspirties, bet ne pabaigos taškus.

Rodyklės rengėjai kviečia tyrėjus ir kitus entuziastus atsigręžti į Vilnių, atrasti nežinomus, peržiūrėti galbūt primirštus, bet aktualius tyrimus. Rengėjai pastebėjo, kad skaitytojai daugelio aktualių sostinės tyrimų Lietuvos bibliotekose pasiekti negali, todėl Vilniaus bibliotekos yra skatinamos įsivertinti savo fondus ir atsiradusias spragas užpildyti.

Leidinys platinamas Nacionalinės bibliotekos knygyne. Bibliografinė informacija prieinama informacinių paslaugų portale iBiblioteka.lt Nacionalinės bibliotekos katalogo dalyje „Vilniaus bibliografija“.

*

Projekto vadovė Dovilė Ivanovienė

Sudarytojas Tomas Petreikis

Bibliografinius įrašus ir leidinį rengė: Ringailė Bagušytė, Jolanta Dapkievicz, Gražina Kubilienė, Vilma Račkauskaitė, Danutė Sipavičiūtė ir Tomas Vaičiulis

Techninė redaktorė Roma Stabrauskienė

Įrašų dalykinė redaktorė Rita Urbonaitė

Į anglų kalbą vertė Jūras Barauskas

Dizaineris Saulius Bajorinas

Maketuotojas Tomas Rastenis

Lietuvių kalbos redaktorė Rasa Bataitytė