Telefonas Klaustukas Sitemap
2020 m. gruodžio 10 d.

Nuotolinė konferencija apie pasaulines tendencijas ir nacionalinį saugumą 2021 metais. I dalis

2019-ųjų gruodžio viduryje Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo pirmąją metinę konferenciją-diskusiją „2020-ieji. Pasaulinės tendencijos ir nacionalinis saugumas“. Pasaulyje praktika, kai nacionalinės bibliotekos veikia ir kaip kompetencijų centrai, yra įprasta. Tokie kompetencijų centrai veikia ir savarankiškai, ir prie valstybinių institucijų, taip pat ir prie žinomų pasaulio bibliotekų. Biblioteka jau nebėra informacijos saugykla, ji aktyviai dalyvauja informaciniuose mainuose ir gamina naują informacinį produktą.

Vienas iš tų informacinių produktų – metinė įžvalgų konferencija, skirta esminiams, pagrindinius įvykius formuosiantiems procesams identifikuoti ir įvertinti. Šiandienos politinė tikrovė reikalauja gilios, kompleksinės analizės ir idėjų, o Nacionalinė biblioteka vykdydama įstatymu įtvirtintą parlamentinę (informacinio aprūpinimo) funkciją gali pasiūlyti ne tik platformą, kurioje svarstymai skleidžiasi neiškraipomi aktualių raibuliavimų veikiamos viešosios komunikacinės erdvės, bet ir savo kompetencijas ir analitinį potencialą. 

Prieš metus vykusioje konferencijoje ekspertai svarstė, koks bus pasaulis 2020-aisiais, daug dėmesio skirta grėsmėms, kurių neįvertinimas galėtų atvesti prie krizinės situacijos. Tuo pat metu virusas, gavęs pavadinimą SARS-CoV-2 ir sutrumpintai vadinamas koronavirusu, jau buvo bepradedąs plisti. Ir nors konferencijoje kalbėta apie grėsmes, tačiau tuomet pasaulinės pandemijos niekas neišpranašavo. Kaip sako pagrindinis šio renginio sumanytojas ir organizatorius, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus patarėjas Ginas Dabašinskas, konferencijos tikslas nėra pranašauti.

„Pagrindinis tikslas yra parodyti visą galimų scenarijų spektrą ir kiekvienu atveju įvertinti galimybes susidoroti su iššūkiais. Esame parlamentinė biblioteka, vykdome įstatymu įtvirtintą parlamentinę informacinio aprūpinimo funkciją. Teikdami Lietuvos Respublikos Seimui, kitoms institucijoms, pavyzdžiui, Užsienio reikalų ministerijai, informaciją pagal užklausas, temas, susijusias su situacija mūsų kaimynystėje – Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, taip pat regioniniais energetiniais projektais, medžiagą ne tik teikiame, bet ir įvairiais pjūviais apdorojame, sisteminame, pateikiame tam tikrą analizę. Metų pabaigoje visada iškyla poreikis įvertinti tai, kas padaryta. Todėl imamės apibendrinti visą metinį informacinio aprūpinimo darbą, rengdami konferenciją-diskusiją apie svarbiausius, esminius procesus pasauliniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Kartu su ekspertais, profesionalais, savo sričių žinovais galime geriau išsiaiškinti, kokie mūsų informacinio aprūpinimo veiklos aspektai yra stiprūs, o ką dar reikia tobulinti“, ­– konferencijos-diskusijos pagrindinius tikslus įvardino G. Dabašinskas.

Nutarta analogišką konferenciją rengti ir šiais metais, tik šalyje paskelbtas karantinas koregavo jos formą. Nacionalinė biblioteka yra įsipareigojusi vykdyti perspektyvinę analitiką, mato prasmę formuoti tokių analitinių svarstymų tradiciją Lietuvoje, todėl net ir tokiomis sąlygomis renginio neatsisakė. Šių metų konferencija „2021-ieji. Pasaulinės tendencijos ir nacionalinis saugumas” yra kitokia – nuotolinė.

Konferencija-diskusija padalinta į dvi dalis – antroji, skirta švietimo problematikai, dėl Vyriausybės formavimo aplinkybių nukelta į sausio mėnesio vidurį.

Kviečiame žiūrėti konferencijos-diskusijos pirmosios dalies vaizdo įrašą:

Laidos dalyviai:

Įžanginis žodis – Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas.
Ekspertų įžvalgos: Šarūnas Liekis, Boguslavas Gruževskis, Zenonas Norkus, Mykolas Katkus, Egidijus Papečkys, Vidmantas Valiušaitis, Vidmantas Adomaitis, Arūnas Brazauskas.
Konferencijos moderatoriai: Ginas Dabašinskas ir Ignas Stankovičius.