Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
2021 m. gegužės 28 d.

Žurnalo „Tarp knygų“ 2021 m. 5-asis numeris: apie ką jis?

Tema: knygų apžvalgininkai internete. Vaiva Markevičiūtė aptaria instagrame gyvuojančią knygų apžvalgininkų bendruomenę. Kas yra šie knygiai? Kodėl jiems svarbu dalintis knygų apžvalgomis? Kaip ši bendruomenė susibūrė, susiformavo sekėjų ratas, įsitraukė leidyklos?

Projektai. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, bendradarbiaudama su viešosiomis bibliotekomis, balandžio pradžioje 5–12 klasių moksleivius pakvietė sukurti mylimo autoriaus knygos viršelio projektą. Konkursui „Sukurk knygos viršelį!“ pateikta daugiau nei du šimtai konkurso kriterijus atitinkančių darbų. Rezultatus pristato Silvija Stankevičiūtė.

Projektai. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka organizavo skaityti skatinantį konkursą „Pasaulis dėžutėje: literatūrinis konkursas visai šeimai“. Vaikai buvo kviečiami skaityti knygas ir, iš perskaitytos knygos išsirinkus vieną patinkamą sceną, sukurti miniatiūrinį pasaulį dėžutėje – dioramą. Pasakoja Brigita Sinickienė.

Šiandien aktualu. 2020 m. Nacionalinė biblioteka kartu su Lietuvos apskričių viešosiomis bibliotekomis atliko tyrimą „Lietuvos viešųjų bibliotekų profesinių kompetencijų ugdymo ir metodinės

pagalbos poreikiai“, po kurio išaiškėjo, kad viešųjų bibliotekų specialistus labai domina bibliotekininko

etikos tema. Straipsnyje Rimalda Kvietkauskienė nagrinėja keletą šio klausimo aspektų.

Terminų aruodas. 2020-ųjų pabaigoje leidybai parengtas „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas“. Violeta Černiauskaitė žurnalo skaitytojus pirmuosius supažindina su terminijos tvarkymo aktualijomis ir skatina domėtis bei dalyvauti platesnėje Nacionalinės bibliotekos terminologijos darbų programoje. Straipsnyje aptariamos terminų raidinės santrumpos – su jomis susiduriame kasdien, vis dažniau tampame ir jų kūrėjais.

Nauji leidiniai. Ramunė Balčikonienė pristato Lietuvos aklųjų bibliotekos iš suomių kalbos išverstą ir elektroniniu formatu išleistą iliustruotą negalių žodyną vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“. Žodyne ne tik pristatoma 120 su negalia ir neįgalumu susijusių sąvokų, bet ir, pasitelkiant šiltas, smagias iliustracijas, formuojamas šiuolaikiškas, pagarbus požiūris į žmogų, turintį negalią.

Sukaktys. Praėjusio amžiaus pradžioje įsteigta Kauno aklųjų instituto bibliotekėlė per keturis dešimtmečius išaugo į Lietuvos aklųjų biblioteką – valstybinės reikšmės instituciją, kuri teikia paslaugas visiems, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, ir keičia visuomenės požiūrį į informacijos prieinamumą. Apie 55 veiklos metų sukaktį mininčią biblioteką pasakoja Audronė Gendvilienė ir Ramunė Balčikonienė.

Žmogus ir laikas. Vilija Baublytė samprotauja apie rašytoją, politiką ir diplomatą Igną Šeinių – klasiko tekstus ji susieja su gyvenimiškomis ir literatūrinėmis patirtimis lyčių santykių tematika, reikšminga Šeiniaus kūryboje.

Geroji patirtis. Prancūzijos kultūros ministerijos remiama skaitymo skatinimo ir populiarinimo programa „Skaitymo naktis“ 2021 m. visoje šalyje vyko jau penktą kartą. Tik šiemet šventė buvo pailginta ir tapo „Skaitymo naktimis“ – nusidriekė per keturis sausio vakarus. Renginio tema „Perskaityti pasaulį iš naujo“ (Relire le Monde) pasirinkta neatsitiktinai – dėl susiklosčiusios pandeminės padėties turime mokytis į viską žiūrėti iš naujo, prisitaikyti prie kitokio gyvenimo.

Dėl Lietuvoje galiojančio karantino mūsų skaitytojai gali patirti sunkumų norėdami pavartyti popierinį žurnalą, todėl suteikiame galimybę naujausią „Tarp knygų“ numerį skaityti ir virtualiojoje erdvėje.

Bendraukime ir socialiniame tinkle „Facebook“: Žurnalas „Tarp knygų“ !

Primename, kad žurnalą galima užsisakyti visuose AB Lietuvos pašto skyriuose. Vieno numerio kaina – 2,25 Eur (plius pašto paslaugos: mieste – 0,23 ct; kaime – 0,20 ct).  

Pirmame viršelyje

Diorama pagal Astridos Lindgren knygą „Pepė Ilgakojinė“. Autoriai Bernardas (7 m.) ir Gabrielius (4 m.). Daugiau apie Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotą konkursą „Pasaulis dėžutėje: literatūrinis konkursas visai šeimai“ skaitykite p. 10.

Ketvirtame viršelyje

2021-ieji – skulptoriaus Juozo Zikaro metai. J. Zikaras. „Pavasaris I (Naktis)“ (1933). Fotografas Antanas Lukšėnas. Eksponatas saugomas Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje