Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Iliustracija 2022 m. gruodžio 21 d.

Nacionalinės bibliotekos darbuotojas prof. dr. Juozas Skirius dalyvavo diskusijoje Vašingtone

2022 m. gruodžio 16 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone vykusioje diskusijoje „Lietuvos-JAV diplomatinių santykių šimtmetis: vakar, šiandien ir rytoj“ dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vyr. tyrėjas prof. dr. Juozas Skirius. Diskusijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos ambasadorė JAV Audra Plepytė, įžanginį žodį tarė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Diskusijoje taip pat dalyvavo JAV lietuvių visuomenininkas Viktoras Nakas ir Vilniaus universiteto dėstytojas doc. dr. Kęstutis Girnius.

„Pasaulis, kuris artėjo prie Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, visą dėmesį koncentravo į pagrindinę, didžiausią valstybę – Jungtines Amerikos Valstijas. <...> Atsiranda daug naujų tautų, kurios siekia nepriklausomybės. Kas užtars Paryžiaus taikos konferencijoje? Tai, be abejo, pati galingiausia valstybė, kuri propaguoja tautų apsisprendimo teisę“, – diskusijos pradžioje politinę situaciją prieš daugiau nei šimtą metų priminė J. Skirius. Vėliau diskusijoje aptartos įvairios istorinių įvykių peripetijos.

Per pastarąjį dešimtmetį J. Skirius parengė net kelias besidomintiems Lietuvos ir JAV ryšiais, lietuvių diaspora JAV reikšmingas knygas: „Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos“ (2016), „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“ (2018), „Garbės generalinis konsulas Vytautas Čekanauskas“ (2021). Nacionalinėje bibliotekoje J. Skirius dirba Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyriuje, kuriame jau daugelį metų domimasi lietuvių diaspora, jos spauda.

Diskusija „Lietuvos-JAV diplomatinių santykių šimtmetis: vakar, šiandien ir rytoj“ buvo skirta Lietuvos-JAV diplomatinių santykių šimtmečio jubiliejinių metų pabaigai. Renginio įrašą rasite Lietuvos ambasados JAV „YouTube“ paskyroje.