Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pirmojo numerio viršelis 2022 m. gruodžio 27 d.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – portale epaveldas.lt

2022 metais minėjome „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 50-metį. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka prisidėjo prie šio istorinio leidinio įamžinimo – „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ suskaitmenino, tad turime galimybę ją skaityti elektroninėje erdvėje. Leidinys paskelbtas skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ – reikšmingiausias pogrindinis leidinys Lietuvoje 1972–1989 metais. Sovietmečiu tai buvo vienas iš informacijos šaltinių apie režimo vykdomą piliečių, katalikų persekiojimą ir diskriminaciją Lietuvoje, tikinčiųjų gyvenimą kitose sovietinėse respublikose. „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ informavo pasaulio visuomenę apie tikrąją Bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje. Pirmas numeris pasirodė 1972 metų kovo 19 dieną. Ją leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Su „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ ir jos leidimu siejamos garsios asmenybės: kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Jonas Boruta SJ, kardinolas Vincentas Sladkevičius, disidentas Petras Plumpa, Povilas Petronis, Jonas Stašaitis, Virgilijus Jaugelis, Juozas Gražys, Antanas Patriubavičius, Alfonsas Svarinskas, seserys (vienuolės) Bernadeta Mališkaitė, Elena Šuliauskaitė, Genovaitė Navickaitė ir kitos.

Per 17 metų išėjo 81 „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ numeris, ji buvo verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų.

Šį unikalų ir reikšmingą leidinį, suskaitmenintą iš Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomų egzempliorių lietuvių, ispanų, italų, vokiečių ir rusų, o vėliau ir anglų bei portugalų kalbomis, galite skaityti portale epaveldas.lt. Lietuviškas egzempliorius skaitmenintas iš Čikagoje parengto „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ egzemplioriaus, atspausdinto Mykolo Morkūno spaustuvėje.

Portale epaveldas.lt rasite partnerių paskelbtų su „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“ susijusių dokumentų. Pirmąjį Kronikos tomą (1972-1973 m. numerius) galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.