Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. vasario 6 d.

Nacionalinė biblioteka pradėjo vykdyti projektą su Tekstų tyrimo ir istorijos institutu Prancūzijoje

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2022 m. gruodžio 22 d. pasirašė trišalę penkerių metų mokslinio bendradarbiavimo sutartį su Tekstų tyrimo ir istorijos institutu (l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, toliau – IRHT, https://www.irht.cnrs.fr/) ir Lietuvos kultūros tyrimų institutu  (toliau – LKTI).

Vienas svarbiausių IRHTI tikslų – Viduramžių rankraščių ir pirmųjų spausdintinių knygų, saugomų pasaulio visuomeninėse ir privačiose bibliotekose, tyrimai, jų skaitmeninimas ir talpinimas duomenų bazėse. Tad sutarties šalys sutarė plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą tiriant Viduramžių rankraštinį paveldą ir skelbiant suskaitmenintus dokumentus duomenų bazėse.

Projekto vykdymo laikotarpiu Nacionalinė biblioteka įsipareigoja teikti inkunabulų, Viduramžių ir Renesanso laikotarpių rankraščių ir retų spaudinių trumpus bibliografinius aprašus, šifrus bei skaitmenintų dokumentų URL adresus ir nekintančias nuorodas, o IRHTI – visus pateiktus duomenis įtraukti į duomenų bazę MEDIUM (http://medium-avance.irht.cnrs.fr/, 2023 m. bazės pavadinimą numatoma keisti į ARCA). Suskaitmeninti dokumentai bus pateikiami pagal atvirosios mokslo prieigos principą. LKTI įsipareigoja išversti į prancūzų kalbą Nacionalinės bibliotekos pateiktų dokumentų aprašų duomenis ir vykdyti bendradarbiavimo rezultatų sklaidą.

Partneriai tikisi, kad šio tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai sudarys sąlygas pasaulio šalių mokslininkams pažinti ir tyrinėti Lietuvos bibliotekose saugomus Viduramžių ir Renesanso rankraštinius ir spausdintinius dokumentus.