Telefonas Klaustukas Sitemap
2023 m. vasario 9 d.

Stiprinamas bendradarbiavimas su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejumi

Vasario 8 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas susitiko su naujuoju Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktoriumi dr. Simonu Strelcovu. Pokalbyje, kuriame dalyvavo muziejaus komunikacijos koordinatorė Rūta Matimaitytė, Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus pavaduotoja mokslui ir strateginei plėtrai dr. Ingrida Veliutė bei bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento (DPTD) direktorė dr. Jolanta Budriūnienė, aptartos tarpinstitucinės veiklos perspektyvos.

Nuoseklus muziejaus ir Nacionalinės bibliotekos bendradarbiavimas prasidėjo 2017 m., bibliotekoje įkūrus DPTD Judaikos tyrimų centrą. 2018 m. buvo pasirašytas dvišalis ketinimų protokolas. Pagrindiniais bendradarbiavimo akcentais tapo Lietuvos žydų istorinio paveldo sklaidos iniciatyvos, kartu organizuojant parodas, skolinant eksponatus, dalijantis ekspertinėmis įžvalgomis.

Pastaraisiais metais bibliotekos ir muziejaus bendradarbiavimas išaugo į bendrų projektų įgyvendinimą, mokslo renginių, edukacinio pobūdžio veiklų organizavimą. Susitikime Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius S. Strelcovas akcentavo tolesnį šių veiklų plėtojimą.

Sutarta parengti dvišalio bendradarbiavimo sutartį, kurioje būtų išryškintos institucijų bendradarbiavimo gairės, apibrėžiančios muziejaus ir bibliotekos bendrų iniciatyvų planavimą ir įgyvendinimą.