Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Renginiai ir parodos

Parodos iliustracija

Paroda „Mylinti Jus iš visos sielos Ona“: skirta Onos Šimaitės 130-osioms gimimo metinėms“

2024 m. kovo 4 d. – gegužės 4 d.

2024 m. minime 130-ąsias Vilniaus universiteto bibliotekininkės, Pasaulio tautų teisuolės Onos Šimaitės gimimo metines.

Ko gero, gražiausi ir taikliausi žodžiai apie O. Šimaitę priklauso rašytojo Icchoko Mero plunksnai: „<...> ji visą save išdalino žmonėms, nepalikdama sau, savo vardui, jokių aukštų paminklų, išskyrus nuovargį ir kančią, gyvai esant, įskaitant ir kančias hitleriniuose konclageriuose. Ir todėl jos nuopelnas yra tik vienas, didelis nuopelnas – begalinė meilė žmogui, atsidavusi, pasiaukojanti meilė iki paskutinės gyvenimo minutės ir net po jos.“.

Šiai iškiliai asmenybei pagerbti Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skaitykloje parengta paroda „Mylinti Jus iš visos sielos Ona“: skirta Onos Šimaitės 130-osioms gimimo metinėms“.

O. Šimaitė yra palikusi atsiminimų apie Salomėją Nėrį, Kazį Borutą, Kazį Jakubėną, rinko medžiagą apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, yra išvertusi kūrinių vaikams, parašiusi knygų recenzijų. Didžioji dalis jos rašytų straipsnių yra skirta Vilniaus geto istorijai, žydų ir lietuvių santykiams. Šie straipsniai skelbti Prancūzijos, Izraelio, Argentinos, JAV spaudoje. Yra išlikę 29 O. Šimaitės dienoraščiai ir daugybė laiškų, rašytų giminėms, bičiuliams Lietuvoje ir visame pasaulyje. Būtent šiuose dokumentuose atsiskleidžia šios neeilinės moters pasaulėjauta, dvasinė kultūra, begalinė meilė ir atsidavimas žmonėms, tikėjimas gėrio pergale, gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugoma virš tūkstančio O. Šimaitės laiškų. Parodoje eksponuojami laiškai jos artimiems seniems bičiuliams S. Nėriai, Marijonai Čilvinaitei, K. Borutai, K. Jakubėnui, Vytautui Kauneckui, vėlesniam susirašinėjimo draugui Juozui Urbšiui, mylimoms seserims ir jų dukterims. Tarp eksponatų – šilti K. Borutos, lietuvio, Ispanijos pilietinio karo savanorio Andriaus Bulotos ir jo bičiulių vardu rašyti laiškai O. Šimaitei. Parodą papildo retesnės O. Šimaitės nuotraukos, siųstos laiškuose K. Jakubėnui, K. Borutai, V. Kauneckui.

Parodą apžiūrėti Nacionalinės bibliotekos lankytojai galės kovo 4 – gegužės 4 d. Retų knygų ir rankraščių skaitykloje (V a.) jos darbo metu: pirmadieniais–penktadieniais 10.00–19.00 val.; šeštadieniais 10.00–18.00 val.

Parodos rengėja Diana Norkūnienė, parodos dailininkas Jokūbas Zovė.

Trumpai apie ekspoziciją

Data
kovo 4–gegužės 4 d.
Laikas
pirmadieniais–penktadieniais 10.00–19.00 val.
šeštadieniais 10.00–18.00 val.
Vieta
Retų knygų ir rankraščių skaitykla, V a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook

Rekomenduojame