Telefonas Klaustukas Sitemap

Renginiai ir parodos

Iliustracija

Mišiolų iliustracijos: nuo Bazelio iki Vilniaus

2022 m. lapkričio 22 d. – vasario 19 d.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka iki vasario 19 d. pratęsia Mišiolų iliustracijų parodą, eksponuojamą Pažinimo erdvė-Laimės Lukošiūnienės salėje, V a.

Romos Mišiolas – tai pagrindinė lotynų apeigų katalikų liturginė knyga, kurią šv. Mišių metu skaito celebruojantis kunigas. Iki šiol Lietuvos bažnyčiose  naudojamas 1987 m., Lietuvos krikšto jubiliejaus metais, išleistas Mišiolas. Jame yra tik vienas būtinas vizualus elementas – Kauno arkikatedros bazilikos pagrindinio altoriaus fragmento fotografija.

Šiuo metu Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija rengia naują Romos Mišiolo lietuvių kalba, kuriame bus penkiolika dailininko Rolando Rimkūno sukurtų iliustracijų, leidimą. 

Mišiolas neturi autoriaus. Ši knyga yra Bažnyčios liturginio gyvenimo paveldas ir jo tąsa. Vis dėlto kaskart, rengiant naują Mišiolo leidimą, t. y. verčiant ir redaguojant žodinius bei muzikinius tekstus, iliustruojant ir maketuojant, ruošiant spaudai, kolegialiai dirba nemažas specialistų būrys. Į naujojo jau nepriklausomoje Lietuvoje leidžiamo Mišiolo apipavidalinimo aptarimus įsitraukė ne tik Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos nariai, bet ir grafikai Rolandas Rimkūnas, Evaldas Mikalauskis, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai Elona Marija Ložytė ir Tomas Rastenis, taip pat menotyrininkė Jurgita Kristina Pačkauskienė.

Rengiamą Mišiolą puoš 15 medžio ir metalo raižinius primenančių grafikos darbų. Devynios didžiosios (titulinės) iliustracijos atveria reikšmingiausias Mišiolo dalis, palydi svarbiausių liturginių laikotarpių ir švenčių tekstus: „Paskutinės vakarienės“ scena teikiama prieš antraštinį lapą, „Nukryžiavimas“ – prieš Romos kanoną, „Viešpaties didybė“ palydi advento laikotarpį, „Kristaus gimimas“ – Kalėdų šventę, „Trys išminčiai“ – Viešpaties Apsireiškimo šventę, „Sūnaus palaidūno sugrįžimo pas Gailestingąjį Tėvą“ scena – gavėnios laikotarpį, „Kristaus Prisikėlimas“ – Velykų šventę, „Kristaus Dangun žengimas“ – Šeštines, „Šventosios Dvasios Atsiuntimas“ – Sekmines.

Šešios mažesnės iliustracijos skirtos šventųjų ir Dievo Motinos iškilmėms: Šv. Kazimiero (kovo 4 d.), Šv. Jono Krikštytojo gimimo (birželio 24 d.), Šv. Petro ir Pauliaus (birželio 29 d.), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (rugpjūčio 15 d.), Visų Šventųjų (lapkričio 1 d.), Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos (lapkričio 16 d.). Visų Šventųjų iškilmės iliustracijoje atpažinsime iš Lietuvos kilusius palaimintuosius Mykolą Giedraitį, Jurgį Matulaitį ir Teofilių Matulionį, šv. Petro ir Pauliaus atvaizduose – medinių Stelmužės bažnyčios skulptūrų replikas.

Tai pirmasis Mišiolas, kuriam iliustracijas sukūrė lietuvių dailininkas, ikonografijos ištakų ieškojęs ne tik Vakarų Europos krikščionybės mene, bet ir Lietuvos katalikų bažnyčiose esančiuose dailės kūriniuose. Mišiolo iliustracijose pirmą kartą pavaizduoti ne tik visuotinai žinomi, bet ir išskirtinai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai svarbūs šventieji ir palaimintieji.

Parodoje taip pat eksponuojami lotyniški XV–XX a. Mišiolai, saugomi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tarp jų paminėtini ankstyviausias – 1485 m. Bazelio Mišiolas, 1501 m. Mišiolas su įrašais lietuvių kalba, garsiausioje Europos spaustuvėje – „Officina Plantiniana“ leisti gausiai iliustruoti Mišiolai, taip pat gedulinis Mišiolas, įprastai naudotas per laidotuves, silpnaregiams kunigams skirtas Mišiolas ir kt.

Trumpai apie parodą

Data
lapkričio 22 d. – vasario 19 d.
Laikas
bibliotekos darbo laiku
Vieta
Pažinimo erdvė-Laimės Lukošiūnienės salė, V a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook