Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Renginiai ir parodos

Parodos iliustracija

Ekspozicija, skirta Klaipėdos krašto sukilimo ir prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui

2023 m. sausio 11 d. – vasario 12 d.

Šiemet sukanka 100 metų, kai Mažoji Lietuva buvo prijungta prie Didžiosios Lietuvos. 1923 m. sausio 10–15  d. įvyko Klaipėdos krašto sukilimas prieš Prancūzijos valdymą ir dėl prisijungimo prie Lietuvos valstybės. Po sukilimo Klaipėdos kraštas autonominėmis teisėmis buvo įtrauktas į Lietuvos sudėtį. Taigi Lietuva gavo tolesnei šalies ekonomikos raidai svarbų jūrų uostą. Naujausioji lietuvių istoriografija Klaipėdos krašto sukilimą vertina kaip vieną drąsiausių Lietuvos Respublikos vyriausybės žingsnių.

Šia proga Valstybingumo erdvėje sausio 11 d. – vasario 12 d. eksponuojamas unikalus egodokumentas iš bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus  – žurnalisto, visuomenės veikėjo, keliautojo Mato Šalčiaus dienoraščio rankraštis. Pirmasis dienoraščio įrašas, padarytas 1923 m. sausio 15 d., sutampa su Lietuvai svarbiu įvykiu – Lietuvos kariuomenės įžengimu į prancūzų valdomą Klaipėdos kraštą.

M. Šalčius, Šaulių sąjungos veikėjas, „Eltos“ direktorius, aktyviai dalyvavo rengiant Klaipėdos krašto sukilimą. Dar 1922 m. jis su Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Kontržvalgų dalies vadu Jonu Polovinsku (Budriu) žvalgybos tikslais buvo pasiųstas į Klaipėdos kraštą. 1922 m. gegužę jis paskirtas Lietuvos atstovybės Klaipėdoje Spaudos skyriaus vedėju.

Deja, M. Šalčiui dalyvauti kariniuose sukilimo veiksmuose neteko. Parengiamieji sukilimo darbai ir anksčiau kamavusios gyvenimo negandos palaužė jautrią M. Šalčiaus sielą. Susirgęs jis beveik pusmetį gydėsi vienoje iš Karaliaučiaus klinikų. Gulėdamas ligoninėje, Šalčius rašė dienoraštį, jame akcentavo Klaipėdos krašto sukilimo reikšmę tarpukario Lietuvos politiniame gyvenime, rašė apie Karaliaučiuje tvyrojusią politinę įtampą Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, pateikė vertingos informacijos, susijusios su Lietuvos generaliniu konsulatu Karaliaučiuje, ten dirbusiais žmonėmis, organizuotais renginiais.

Vartant dienoraščio puslapius galima pastebėti, kaip džiaugsmingai Šalčius sutinka žinią apie laimėtą sukilimą. Apie šį svarbų karinį ir politinį tarpukario Lietuvos istorijos įvykį jis rašo pakiliai, tikėdamasis, kad, Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, bus sugrąžintas ir Lenkijos okupuotas Vilnius.

Kviečiame susipažinti!

Šia ekspozicija Valstybingumo centras pradeda „Mėnesio eksponato“ parodų ciklą. Jame kviesime susipažinti su Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomais dokumentinio paveldo objektais, atspindinčiais tą mėnesį minimą Lietuvos valstybei svarbią datą, įvykį, sukaktį ar asmenybę.

Trumpai apie ekspoziciją

Data
sausio 11 d. – vasario 12 d.
Laikas
bibliotekos darbo laiku
Vieta
Valstybingumo erdvė, II a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“ ›

Rekomenduojame