Telefonas Klaustukas Sitemap

Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 2“

Projekto tikslas

Organizuojant kūrybiškumą skatinančią veiklą jaunimui, siekti praplėsti jų žinias apie (e)migracijos procesus ir taip prisidėti prie jaunimo pilietiškumo ugdymo, tautinės savivokos puoselėjimo.

Projekto uždaviniai

 1. Remiantis Lietuvos nacionalinės bibliotekos (LNB) tyrėjų parengta metodika, organizuoti projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų mokymus ir parengti juos vykdyti projektą.
 2. Organizuojant kūrybiškumą skatinančius mokymus, pagerinti projekte dalyvausiančių moksleivių žinias apie (e)migraciją kaip Lietuvos valstybės istorijos ir dabarties procesą.
 3. Remiantis medžiaga apie šių dienų emigrantus, surinkta vykdant projektą, rengti moksleivių debatus, įtvirtinant jų sampratą apie šiandieninės Lietuvos Respublikos (LR) piliečių migracijos procesą.
 4. Siekiant pritraukti tikslinę auditoriją ir informuoti apie projektą suinteresuotas šalis, plėtoti projekto eigos ir jo rezultatų sklaidą.

Projekto trukmė

2016 m. rugsėjis–2017 m. gegužė

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

Molėtų gimnazija, Utenos Dauniškio gimnazija, Anykščių Jono Biliūno gimnazija, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, Ignalinos gimnazija, nevyriausybinė organizacija „Globalios Lietuvos  lyderiai“, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, LRT „Lituanicos“ kanalas, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka, Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyrius

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, 4 000 Eur

Projekto pristatymas

Vykdant projektą organizuojama ši veikla:

 1. Projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų parengimas vykdyti projektą.
  Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje surengtame seminare aptariami teoriniai emigracijos aspektai, remiantis pateikta medžiaga mokytojai ir bibliotekininkai parengiami dirbti projekte, taip užtikrinant jo kokybę ir tvarumą.
 2. Projekte dalyvaujančių moksleivių žinių apie Lietuvos migracijos istorijos procesą praplėtimas: 
  a) parengtas ir perskaitytas paskaitų ciklas mokiniams apie Lietuvos migracijos istoriją; 
  b) savarankiškas kūrybinis mokinių darbas, įtvirtinantis per paskaitas gautas žinias; 
  c) edukacinis renginys, supažindinantis su diasporos kultūros paveldu LNB.
 3. Projekte dalyvaujančių moksleivių žinių apie šiuolaikinę (e)migraciją praplėtimas: 
  a) I kūrybinės dirbtuvės (visose projekte dalyvaujančiose gimnazijose). Pristatomas interviu metodas ir įtvirtinami taikymo pagrindai rengiantis anketinei apklausai apie šiuolaikinę (e)migraciją Utenos regione; 
  b) sėkmės istorijų sklaida – renginiai, pasakojantys apie grįžusių emigrantų integraciją ir Lietuvoje dirbančių piliečių sektinus gyvenimo pavyzdžius (Utenos regiono bibliotekose), diskusijos šia tema gimnazijose; 
  c) žmonių, galinčių dalyvauti apklausoje apie asmeninę (e)migracijos patirtį paieška, atranka, interviu vykdymas; 
  d) interviu metu gautos informacijos tvarkymas, sisteminimas, analizė (moksleiviai, mokytojai, bibliotekininkai); 
  e) II kūrybinės dirbtuvės. Rengimasis debatams pristatant dalyvavimo debatuose principus ir naudojant surinktus interviu duomenis; 
  f) III kūrybinės dirbtuvės. Tarpiniai debatų renginiai, nustatant gimnazijų komandų lyderius (jie deleguojami į baigiamuosius debatus); 
  g) viešas gimnazijų moksleivių lyderių debatų renginys emigracijos tema (UŽ / PRIEŠ) Vilniuje (numatoma LR Seime), debatus ves „Globalios Lietuvos lyderių“ atstovas; 
  h) mokslinis (sociologinis) straipsnis, paremtas atliktos apklausos analize.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Sudaryta projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų parengimo metodinė medžiaga.
 2. Surengti mokytojų ir bibliotekininkų (20 asmenų) mokymai.
 3. Projektui vykdyti parengti mokytojai ir bibliotekininkai (20 asmenų). 
 4. Parengtas ir perskaitytas interaktyvių paskaitų apie migracijos procesus ciklas (2 paskaitos 5-iose gimnazijose). 
 5. Suorganizuotas edukacinis renginys apie lietuvių išeivijos kultūros paveldą ir televizijoje kuriamose šiuolaikinės emigracijos tematikos laidose keliamus iššūkius (100 moksleivių).
 6. Suorganizuoti renginiai apie šiuolaikinės emigracijos procesus ir lietuvių sėkmės istorijas (po renginį kiekvienoje projekte dalyvaujančioje rajono viešojoje bibliotekoje). 
 7. Pagerintos mokinių žinios apie istorinį ir šiuolaikinį migracijos procesą (100 moksleivių).

Atsakingas asmuo


Jolanta Budriūnienė, Informacijos mokslų departamento Lituanistikos tyrimų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 239 8637, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.